Ενημερωθείτε για

Ατομική και Οικογενειακή ΨυχοθεραπείαΟμαδική και Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία

 

Με τον όρο ψυχοθεραπεία γίνεται αναφορά στην θεραπευτική αγωγή με ψυχολογικά μέσα, η οποία σκοπό έχει την αντιμετώπιση υπαρχόντων συμπτωμάτων, την αλλαγή διαταραγμένων διαδικασιών συμπεριφοράς και την προαγωγή υγιούς ανάπτυξης και εξέλιξης της προσωπικότητας του ατόμου.

 

Η ομαδική ψυχοθεραπεία αφορά στην εφαρμογή της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας σε ομάδα ατόμων, συνήθως μικτή ως προς το φύλο και ομοιογενή ως προς την ηλικία, προβληματισμούς και πνευματικό επίπεδο των μελών της. Οι συναντήσεις γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε μια προσπάθεια να επιλυθούν τα συναισθηματικά προβλήματα μέσα απο την ανάλυση των σχέσεων που δημιουργούνται στην ομάδα. Εσφαλμένες αντιλήψεις και προβληματικές σχέσεις ξεκαθαρίζονται με την βοήθεια τόσο των θεραπευτών όσο και των μελών της. Η συγκεκριμένη θεραπευτική προσέγγιση δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην αντίληψη που έχει το άτομο σε σχέση με τους άλλους στο «εδώ και τώρα» παρά σε υποσυνείδητες επιθυμίες ή συμπεριφορές.

 

Η οικογενειακή ψυχοθεραπεία είναι μια ειδική μέθοδος θεραπείας των συναισθηματικών διαταραχών, η οποία βασίζεται σε δυναμικά προσανατολισμένες συνεδρίες με όλη την οικογένεια. Η θεραπεία εστιάζεται στις σχέσεις ανάμεσα στις ψυχοκοινωνικές λειτουργίες της οικογένειας και στις συναισθηματικές λειτουργείες των μελών της. Ο στόχος δεν είναι μόνο να εκλείψουν τα συμπτώματα αλλά να καλιεργηθεί και να αναπτυχθεί ένας καινούριος τρόπος ζωής.

 

Η προσέγγιση αυτή προωθεί την αρμονία και την ισορροπία της οικογένειας, ενδυναμώνοντας τα μέλη της και καθιστώντας τα ικανά να χειριστούν αποτελεσματικά καταστάσεις που δημιουργούνται από εσωτερικούς ή προερχόμενους απο το περιβάλον παράγοντες κινδύνου.
  

Ενημερωθείτε για
< Επιστροφή