Ενημερωθείτε για

ΕργοθεραπείαΤι είναι η εργοθεραπεία


Η εργοθεραπεία είναι το επάγγελμα υγείας που επικεντρώνεται στην προώθηση της υγείας και της ποιότητας ζωής του ατόμου μέσω του έργου. Ο πρωταρχικός στόχος είναι να ενθαρρύνει το άτομο να συμμετάσχει σε όλες τις δραστηριότητες καθημερινής ζωής.

 
Εργοθεραπεία 

Η παιδιατρική εργοθεραπεία είναι η εξειδικευμένη θεραπευτική αντιμετώπιση που παρέχεται σε βρέφη, νήπια και παιδιά δίνοντας τους τη δυνατότητα, μαζί με την οικογένεια, να πετύχουν την μέγιστη ανεξαρτησία σε όλους τους τομείς έργου της καθημερινότητας.


Οι τομείς έργου είναι όλες εκείνες οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα μέσα στην καθημερινότητα του παιδιού και αφορούν:

 

• Τις δραστηριότητες καθημερινής ζωής: Φροντίδα εαυτού ( ατομική υγιεινή, ένδυση και απόδυση, σίτιση), κυκλοφοριακή αγωγή και μετακίνηση γενικότερα

 

• Τις παραγωγικές δραστηριότητες: Σχολείο

 

• Τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες: Διαχείριση ελεύθερου χρόνου, παιχνίδι.


Η εργοθεραπεία παρεμβαίνει έχοντας ως στόχο να αξιοποιήσει το μέγιστο των ικανοτήτων του κάθε ατόμου και να διδάξει τις απαραίτητες δεξιότητες για την ανεξαρτησία στην καθημερινή διαβίωση. Όσον αφορά στον παιδικό πληθυσμό ο πρωταρχικός στόχος της εμπλοκής του σε έργο έγκειται στην επίτευξη των κατάλληλων δεξιοτήτων όπως προβλέπει η τυπική ανάπτυξη, είτε αυτές αφορούν στην κινητική ανάπτυξη στη κοινωνικοποίηση ή και στο παιχνίδι.


Πότε ένα παιδί χρειάζεται οπωσδήποτε αξιολόγηση


Υπολείπεται σε στάδια τυπικής ανάπτυξης.


Είναι αδέξιο σε κινητικές δραστηριότητες.


Έχει έλλειψη ισορροπίας και πέφτει εύκολα.


Δεν έχει αρκετή ενέργεια και κουράζεται εύκολα.


Δεν έχει καλή στάση σώματος.


Δυσκολεύονται στον χειρισμό μικρών αντικειμένων ή εργαλείων, όπως το ψαλίδι και το μολύβι.


Δυσκολεύεται στην γραφή και την αναπαραγωγή σχεδιών.


Δείχνει ευαισθησία και αντιδρά άσχημα σε αγγίγματα και υφές ρούχων ή φαγητών.


Δείχνει ευαισθησία και αποφεύγει δραστηριότητες προσωπικής περιποίησης, όπως χτένισμα ή βούρτσισμα δοντιών.


Αποφεύγει παιχνίδια έντονης κινητικής δραστηριοποίησης, όπως παιδική χαρά.


Αντιλαμβάνεται δευτερεύοντες ήχους, που οι άλλοι δεν αντιλαμβάνονται εύκολα ή ενοχλούνται και αντιδρούν έντονα στον θόρυβο.


Δείχνει έλλειψη οργάνωσης, δεν διατηρεί την συγκέντρωση του και διασπάται εύκολα.


Κινείται διαρκώς και δυσκολεύεταιι να μείνει σε μια συγκεκριμένη θέση.


Καθυστερεί να αναπτύξει δραστηριότητες αυτοεξυπηρέτησης , τουαλέτας και σίτισης.


Απευθύνεται                                                                              


• Σε παιδιά με εξελικτικές ή μαθησιακές δυσκολίες
• Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή
• Διάσπαση προσοχής- υπερκινητικότητα
• Δυσπροσαρμοστική συμπεριφορά
• Νοητική υστέρηση
• Εγκεφαλική παράλυση


Υπηρεσίες που παρέχει ο εργοθεραπευτής


Αξιολογεί και παρεμβαίνει με βάση τις ανάγκες του παιδιού.


Στοχεύει στην βελτίωση και την διατήρηση δεξιοτήτων απαραίτητες για την συμμετοχή του παιδιού σε έργα.


Συνεργάζεται με την οικογένεια, τους φροντιστές και άλλους επαγγελματίες υγείας για την ολιστική αντιμετώπιση και αποκατάσταση των δυσκολιών του παιδιού.


Πως παρεμβαίνει ο εργοθεραπευτής


Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του παιδιού και ληφθούν οι απαραίτητες πληροφορίες ο εργοθεραπευτής προχωρά στον σχεδιασμό του εξατομικευμένου θεραπευτικού πλάνου και θέτει τους στόχους της παρέμβασης.

Επίσης, επιλέγει τις δραστηριότητες μέσω των οποίων θα επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει ώστε να βελτιωθούν οι δεξιότητες του παιδιού.

Οι δεξιότητες που ενδέχεται να χρήζουν βελτίωσης μπορεί να είναι:


Δεξιότητες αδρής κίνησης, που αφορούν την ισορροπία, τον συντονισμό των δυο ημιμορίων του σώματος ή τον οπτικοκινητικό συντονισμό. Ο εργοθεραπευτής θα εργαστεί με το παιδί σε δραστηριότητες όπως το να πιάσει – να πετάξει μπάλα, να ισορροπήσει στο ένα πόδι ή να κάνει κουτσό, να περάσει εμπόδια, και γενικά να οργανώσει την κίνηση του χωρίς να είναι αδέξιο.


Δεξιότητες λεπτής κίνησης, που αφορούν το συντονισμό μικρών μυϊκών ομάδων ( κυρίως στην Άκρα Χείρα ), χειρισμού, επιδεξιότητας και δύναμης. Εδώ ο στόχος του θεραπευτή είναι ο αποτελεσματικός σχεδιασμός καθώς και ο κατάλληλος έλεγχος της κίνησης κατά την χρήση μικρών αντικειμένων και εργαλείων, όπως το ψαλίδι και η σωστή σύλληψη στο μολύβι και γενικά σε εργαλεία γραφής.


Γνωστικές και αντιληπτικές δεξιότητες που αφορούν την προσοχή, την μνήμη, την οπτική επεξεργασία. Στόχος του εργοθεραπευτή είναι το παιδί να ολοκληρώνει δραστηριότητες και να εργάζεται χωρίς να διασπάται, να διακρίνει οπτικο –χωρικές σχέσεις, ομοιότητες και διαφορές σε αντικείμενα και εικόνες και να συγκρατεί πληροφορίες.


Κοινωνικές δεξιότητες που αφορούν δεξιότητες αλληλεπίδρασης, επικοινωνίας, έκφρασης και αυτοεκτίμησης. Στόχος είναι η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και των διαπροσωπικών σχέσεων, καθώς και η ομαλή ένταξη του παιδιού σε κοινωνικό παιχνίδι και στις κοινωνικές συνδιαλλαγές γενικότερα.


Δραστηριότητες καθημερινής ζωής που αφορούν την προσωπική φροντίδα και περιποίηση, όπως το μπάνιο, το φαγητό, την τουαλέτα, το ντύσιμο.
 

εργοθεραπεια νεο ηρακλειο

 

θα μας βρείτε στο Νέο Ηράκλειο, Αθήνα

Ενημερωθείτε για
< Επιστροφή