Ενημερωθείτε για

ΔΙΑΓΝΩΣΗΔιαδικασία

 

 Η διαδικασία αξιολόγησης ξεκινάει από την πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία
κατά την οποία προσπαθούμε να συλλέξουμε χρήσιμες πληροφορίες για την
πρώτη μας συνάντησης.

Στην διάρκεια της πρώτης αξιολογητικής συνεδρίας μας λαμβάνεται ένα πλήρες ιστορικό.

Στην συνέχεια της διαγνωστικής διαδικασίας ακολουθεί μια εκτενής εξέταση του παιδιού/ ενήλικα σε όλους τους τομείς ανάπτυξης. Στην διαδικασία αυτή συμμετέχουν όποιες θεραπευτικές ειδικότητες κρίνεται απαραίτητο.

Αν κριθεί αναγκαίο επικοινωνούμε με το σχολείο ή όποιο άλλο πλαίσιο ένταξης.

Στόχος μας είναι η σφαιρική αξιολόγηση του ατόμου και για αυτό το λόγο η περίπτωση κάθε ατόμου συζητείται από την διεπιστημονική ομάδα του κέντρου μας.

Τέλος, αλλά και κατά την διάρκεια της διαγνωστικής διαδικασίας, γίνεται μια πλήρης ενημέρωση των γονέων ή κηδεμόνων (αν πρόκειται για παιδί).

Στην ενημέρωση αυτή γίνεται παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, παραδίδεται γραπτή αναφορά όπου χρειάζεται και τέλος συζητείται το καταλληλότερο θεραπευτικό πρόγραμμα για το άτομο υπό αξιολόγηση.

 

 

Πως γίνεται η διάγνωση


Στην ΕΥΡΥΜΑΘΕΙΑ πιστεύουμε ότι ολοκληρωμένη διάγνωση σημαίνει σωστή εκτίμηση των αναγκών, των δυνατοτήτων αλλά και των ιδιαιτεροτήτων ενός ατόμου. Γι αυτό το λόγο, οι θεραπευτές μας χρησιμοποιούν την κατάλληλη τεχνογνωσία, τα διαγνωστικά εργαλεία και μεθόδους για να φέρουν σε πέρας την απαιτητική διαδικασία της διάγνωσης. Συγχρόνως, γίνεται προσπάθεια ώστε τα παιδιά (ή οι ενήλικες) να προσεγγίζονται με ευαισθησία ώστε να μην δυσανασχετούν αλλά να συνεργάζονται αρμονικά.


 

 

  Διαγνωστικά εργαλεία

 

Δοκιμασία φωνητικής και φωνολογικής εξέλιξης
(Eπιτροπή Έρευνας Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών)


The bus story test
(Αξιολογεί την ικανότητα αφήγησης και περιγραφής)


Pre/school Language Scale (U.K.)
(Προσαρμογή στα Ελληνικά “Διαγνωστική Μονάδα Δοξιάδη”)


Raven´s test
( Κλίμακα Raven´s Progressive Matrices για την αξιολόγηση της νοημοσύνης)
 

Αθηνά τεστ
(Τεστ διάγνωσης δυσκολιών μάθησης)
 

ΜεταΦΩΝ τεστ
(Αξιολόγηση δεξιοτήτων φωνολογικής επίγνωσης)
 

WISC-III
(Κλίμακα αξιολόγησης νοημοσύνης για παιδιά και εφήβους 6-16 ετών)


Α´ τεστ
( Τεστ Eλέγχου Σχολικής Ετοιμότητας)

 

Ενημερωθείτε για
< Επιστροφή