Ενημερωθείτε για

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας και ΕκπαιδευτικούςΜέσα από την πολυετή παρουσία μας στο χώρο της ειδικής αγωγής και των εκπαιδευτικών σεμιναρίων προς επαγγελματίες, διαμορφώνουμε και σας προτείνουμε μια σειρά εισηγήσεων που ανταποκρίνονται στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες επιμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας και των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής.


Τα σεμινάρια μας επιλέγονται από το κέντρο μας με βάση το σεβασμό και την υπευθυνότητα προς τους συμμετέχοντες μας και πληρούν τα παρακάτω κριτήρια :

  •  Οι εισηγητές, διαλέγονται από το κέντρο μας με βάση το βιογραφικό τους, τις γνώσεις τους, την πολυετή τους επαγγελματική εμπειρία αλλά και τη μεταδοτικότητα τους !
  • Φροντίζουμε τα θέματα που σας προτείνουμε, να άπτονται πρακτικών προβληματισμών του χώρου της ψυχικής υγείας και της εκπαίδευσης και η δομή των σεμιναρίων να αποσκοπεί κυρίως στον εμπλουτισμό των γνώσεων των συμμετεχόντων σε παρεμβάσεις και υλικό που θα χρησιμοποιηθούν στον χώρο εργασίας τους.
  •  Το θεωρητικό μέρος των σεμιναρίων παρουσιάζεται μέσω οπτικού υλικού ώστε να διασφαλιστεί η ξεκούραστη συμμετοχή των συμμετεχόντων.
  •  Προβλέπεται πάντα χρόνος για βιωματική επεξεργασία του υλικού του σεμιναρίου από τους συμμετέχοντες.

Tα σεμινάρια μας αποσκοπούν στη δημιουργία ενός «χώρου» γνώσης, συνάντησης μεταξύ επαγγελματιών και ανταλλαγής δημιουργικών απόψεων. Για το λόγο αυτό, ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος.

Ενημερωθείτε για
< Επιστροφή