Ενημερωθείτε για

Πρόγραμμα παρέμβασης για την αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών ενηλίκωνΤα συμπτώματα της δυσλεξίας εμμένουν και στην ενήλικη ζωή, συχνά αλλάζοντας μορφή και βαρύτητα, ειδικά αν το άτομο δεν είχε ενταχθεί σε πρόγραμμα αποκατάστασης ως παιδί.

Ο ενήλικας πια έχει να αντιμετωπίσει δυσκολίες τόσο στον εργασιακό του χώρο, όσο και στις διαπροσωπικές του σχέσεις.

Συνήθη συμπτώματα που εμμένουν είναι:

-          Δυσκολία συγκέντρωσης

-          Ελλιπής κατανόηση μεγάλων κειμένων και δυσκολία στην απομνημόνευση πληροφοριών/ορολογίας κλπ.

-          Χαμηλή επίδοση στη γραπτή επικοινωνία (εκθέσεις, e-mail,παρουσιάσεις κλπ) με λάθη στην ορθογραφία και τη σύνταξη/ δομή του λόγου

-          Δυσκολία στο να ακολουθήσουν χάρτες πολύπλοκες οδηγίες κλπ

-          Άγχος, χαμηλή αυτοεκτίμηση κα ψυχοκοινωνικές δυσκολίες λόγω των παραπάνω μαθησιακών προβλημάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο ζωής και τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ενήλικα, δημιουργούμε εξατομικευμένα προγράμματα για τη βελτίωση σε τομείς όπως:

  • Ορθογραφία
  • Γραπτή έκφραση – Δόμηση Λόγου
  • Ανάγνωση – Κατανόηση κειμένου
  • Οργάνωση – Πλάνο εργασίας – Διαχείριση χρόνου
  • Διαχείριση άγχους.

Ενημερωθείτε για
< Επιστροφή