Ενημερωθείτε για

Διαταραχές-Επικοινωνίας-Αυτισμός 

Οι Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές ή Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος όπως θα αναφέρονται στο μέλλον συμπεριλαμβάνουν:


1. Την Αυτιστική Διαταραχή


2. Το σύνδρομο Asperger


3. Την Άτυπη Αυτιστική Διαταραχή

 

Η συνολική συχνότητά τους σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες αλλά και τις κλινικές παρατηρήσεις είναι 1 στα 150 παιδιά .

 

Αιτιολογία

 

Tα ακριβή αίτια των διαταραχών είναι ακόμη αντικείμενο έρευνας .Κλινικές μελέτες υποδεικνύουν ότι ένας συνδυασμός παραγόντων, γενετικών όσο και περιβαλλοντικών, μπορεί να ευθύνεται για τις αλλαγές στη νευροβιολογική εξέλιξη του εγκεφάλου που σχετίζονται με την εμφάνιση του συνδρόμου.


Το σίγουρο πάντως είναι ότι οι ΔΑΔ δεν οφείλονται στην ανατροφή του ατόμου ή στην κοινωνικοοικονομική του κατάσταση και οπωσδήποτε δεν προκαλούνται από υπαιτιότητα του πάσχοντος ή της οικογένειάς του.


Οι ΔΑΔ είναι ισόβιες διαταραχές που επηρεάζουν το πώς το άτομο αντιλαμβάνεται τον κόσμο, επεξεργάζεται τις πληροφορίες που λαμβάνει και αλληλεπιδρά με άλλα άτομα .ΟΙ διαταραχές αυτές επηρεάζουν τα άτομα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και σε ποικίλο βαθμό.

 

Χαρακτηριστικά

 

Τρεις είναι οι τομείς που πλήττονται κατά την εμφάνιση των Αναπτυξιακών Διαταραχών.


1. Η κοινωνική αλληλεπίδραση                                                    


2. Η κοινωνική επικοινωνία


3. Η εμμονική συμπεριφορά

 

Πιο συγκεκριμένα τα άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού μπορεί:

 

• Να είναι κοινωνικά απομονωμένα


• Να συμπεριφέρονται με κοινωνικά απαράδεκτο τρόπο


• Να θέλουν να κάνουν φίλους αλλά να μη διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν φιλίες.


• Να βρίσκουν τη συμπεριφορά των άλλων ανθρώπων και κυρίως των συνομηλίκων απρόβλεπτη και αγχωτική.


• Να δυσκολεύονται να αντιληφθούν τη σημασία της μη λεκτικής επικοινωνίας όπως χειρονομίες, εκφράσεις προσώπου και στάση σώματος.


• Να αντιλαμβάνονται τα νοήματα πάντα κυριολεκτικά και να δυσκολεύονται στην αναγνώριση αστείων, μεταφορών και ειρωνίας.


• Να δυσκολεύονται να ερμηνεύσουν αλλά και να συμπάσχουν με τα συναισθήματα των άλλων.


• Να έχουν περιορισμένα ενδιαφέροντα με τα οποία ασχολείται σχολαστικά και επαναλαμβανόμενα


• Να επιμένουν σε συγκεκριμένες ρουτίνες και να αγχώνονται και να αντιδρούν στις αλλαγές τους.

 

Τα συμπτώματα διαφοροποιούνται και ποικίλουν ανάλογα το είδος της διαταραχής, την ποικιλία και βαρύτητα των συμπτωμάτων, το νοητικό και αναπτυξιακό επίπεδο του πάσχοντος .

 


Θεραπεία

 

Προς το παρόν δεν υπάρχει θεραπεία ή συγκεκριμένος ιατρικός τρόπος αντιμετώπισης των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος. Τα παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος ( ΔΑΦ )μεγαλώνοντας γίνονται ενήλικες με ΔΑΦ.
Πολύ σημαντικό ρόλο έχει η πρώιμη διάγνωση από ιατρούς της Ψυχικής Υγείας και η πρώιμη παρέμβαση από τους ειδικούς της Ψυχικής Υγείας.


Όσο νωρίτερα γίνει η προσπάθεια αποκατάστασης τόσο καλύτερη θα είναι η εξέλιξη του παιδιού.
Τα αποκαταστασιακά προγράμματα περιλαμβάνουν λογογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση και ψυχοθεραπεία (ατομική ή ομαδική ), ανάλογα την συμπτωματολογία του πάσχοντος.
Ο στόχος όλων είναι η κατάλληλη υποστήριξη των ασθενών προκειμένου να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ύφεση των συμπτωμάτων , η αυτονομία και η λειτουργικότητα στη ζωή τους.

 

Ενημερωθείτε για
< Επιστροφή