Ενημερωθείτε για

Εκμάθηση Αγγλικών σε Παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες1 

Τα παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες ενδέχεται να παρουσιάσουν δυσκολίες στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας.Η διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας σημαίνει διδασκαλία ενός νέου γλωσσικού συστήματος που διαφέρει από το μητρικό ως προς την γραφή (γράμματα), την ανάγνωση (φθόγγους), το λεξιλόγιο, την γραμματική και την συντακτική του δομή.

 

Ειδικότερα η Αγγλική γλώσσα θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες γιατί είναι μια μη φωνητική γλώσσα (άλλα διαβάζουμε άλλα γράφουμε) π.χ. η λέξη plane διαβάζεται πλέϊν και όχι πλάνε. Αντίθετα στην Ελληνική γλώσσα σχεδόν πάντα γράφουμε ότι ακούμε και διαβάζουμε αυτά που βλέπουμε (φωνολογικά διαφανής γλώσσα).

Όσο αφορά την διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας συνεργαζόμαστε με το Κέντρο Ειδικής Αγωγής Ξένης Γλώσσας PUPILS Μάθε περισσότερα

 

pupils

 

 

Ενημερωθείτε για
< Επιστροφή