Ενημερωθείτε για

Παιδοψυχολογική ΥποστήριξηTo πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής γονέων περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως ψυχολογική αξιολόγηση, υποστήριξη και θεραπεία ζευγαριού και οικογένειας.


Η συμβουλευτική της οικογένειας ή των συζύγων ασχολείται με την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν από την οικογενειακή ή την συζυγική σχέση.


Η συμβουλευτική ζευγαριών ασχολείται με την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν από καθημερινές συναισθηματικές συγκρούσεις.
 

Ενημερωθείτε για
< Επιστροφή