Ενημερωθείτε για

Ενισχυτική ΔιδασκαλίαΣτην ΕΥΡΥΜΑΘΕΙΑ λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες για στήριξη στα σχολικά μαθήματα, παρέχουμε μαθήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας.


• Τα μαθήματα αφορούν μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσαναγνωσία, δυσαριθμησία, υπερκινητικότητα, διάσπαση προσοχής κ.ά.)

• Τα μαθήματα θα γίνονται ατομικά ή/και σε ομάδες 2 παιδιών (διαθέσιμο μόνο για μαθητές Δημοτικού).

• Ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού, θα γίνεται προσαρμογή του προγράμματος διδασκαλίας.

 

Η μαθησιακή στήριξη που θα παρέχεται θα περιλαμβάνει:

  •  Διδασκαλία και επεξήγηση της σχολικής ύλης από έμπειρους ειδικούς παιδαγωγούς, με στόχο την κατανόηση και αφομοίωσή της από τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.
  • Πρακτική εξάσκηση της ύλης που διδάσκεται μέσω της προετοιμασίας των σχολικών εργασιών, καθώς και επιπλέον εργασιών, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

enisxitiki-didaskalia-km
 

Ενημερωθείτε για
< Επιστροφή