Ενημερωθείτε για

Επαγγελματικός Προσανατολισμόςepangelmatiko prosanatolismo-km     

 

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός αποσκοπεί στο να οδηγήσει τον ενδιαφερόμενο σε μια συνειδητή απόφαση για τις σπουδές και το μέλλον του!

Οι περισσότεροι μαθητές, που καλούνται να διαλέξουν από τα πρώτα χρόνια του Λυκείου την κατεύθυνση σπουδών ανάλογα με το πεδίο σπουδών που τους ταιριάζει περισσότερο, είναι μπερδεμένοι, αναποφάσιστοι και χωρίς επαρκείς πληροφορίες, και έτσι πολύ συχνά η επιλογή κατεύθυνσης γίνεται τυχαία ή βασισμένη στην προτίμηση σε κάποια μαθήματα.

Αργότερα, στο τελευταίο έτος του Λυκείου, καλούνται να δηλώσουν σχολές προτίμησης πάλι έχοντας ελλιπείς πληροφορίες τόσο για τις σχολές, όσο και για τον εαυτό τους.

 

Το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού βοηθάει τους μαθητές να γνωρίσουν, μέσα από εμπεριστατωμένα μέσα αξιολόγησης, τις κλίσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους, τις δεξιότητές τους και παράγοντες της προσωπικότητάς τους, όπως το τί τους κινητοποιεί για να εργαστούν, τις αξίες στις οποίες πιστεύουν, τον τρόπο που λειτουργούν και σχετίζονται με τους άλλους.

Η γνώση αυτή είναι απαραίτητη για να προσανατολιστεί κανείς στις κατάλληλες σπουδές, με σεβασμό στην μοναδικότητά του. Αποτελεί επίσης κρίσιμο εφόδιο των γονιών, οι οποίοι χρειάζεται να αποτελούν βασικό υποστηρικτικό δίκτυο του μαθητή.
  

 

Στην ΕΥΡΥΜΑΘΕΙΑ εφαρμόζεται από εξειδικευμένο προσωπικό το τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού «Άριστον» , που αποτελεί ένα πρωτοποριακό σύστημα, επιστημονικά σταθμισμένο στον ελληνικό πληθυσμό, που διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου και προσδιορίζει τα επαγγέλματα εκείνα που του ταιριάζουν και τα αντίστοιχα Τμήματα των σχολών του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

Το «Άριστον» αποτελεί το μοναδικό τεστ που προτείνει συγκεκριμένες σχολές, επαγγέλματα και εξειδικευμένες υποκατηγορίες τους (π.χ. ειδικότητα επαγγέλματος) και όχι μόνο γενικές κατευθύνσεις και πεδία.
Συγκεκριμένα το τεστ «Άριστον»:

  • · Βασίζεται σε μελέτες και έρευνες πλέον των 30 ετών, και σε διεθνή βιβλιογραφία.

 

  • · Εξασφαλίζει με απόλυτα επιστημονικό τρόπο την αντικειμενικότητα και ειλικρίνεια των απαντήσεων.

 

  • · Έχει πολύ μεγάλο Δείκτη Αξιοπιστίας (99%) και Δείγμα Στάθμισης (10.000 νέοι).

 

  • · Έχει σταθμιστεί σύμφωνα με τα ελληνικά δεδομένα και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

 

  • · Εκδίδει το επαγγελματικό προφίλ αυτόματα, μετά από πλήθος πολύπλοκων μαθηματικών υπολογισμών συγκρίσεων και συνδυασμών (850 εκατομμύρια περίπου), που γίνονται εξατομικευμένα για κάθε άτομο.Μετά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, υπάρχει δυνατότητα παροχής μίας σειράς συναντήσεων, με στόχο να πάρει βοήθεια ο ενδιαφερόμενος για να επεξεργαστεί τις πληροφορίες που πήρε για τον εαυτό του, να εμβαθύνει και να ενδυναμωθεί, προκειμένου να προβεί σε μία συνειδητή επιλογή, την οποία θα υποστηρίξει με την κατάλληλη προσπάθεια.

 

Πιστεύουμε ότι η κατάλληλη επιλογή επαγγέλματος είναι βασικός παράγοντας για την ευημερία και την ευεξία του ανθρώπου!

Ενημερωθείτε για
< Επιστροφή