Ενημερωθείτε για

Προετοιμασία μαθητών/φοιτητών για την διαδικασία της προφορικής εξέτασηςΟι μαθητές/τριες προετοιμάζονται από έμπειρο/η ειδικό/ή παιδαγωγό για την διαδικασία προφορικής εξέτασης , τόσο στο πλαίσιο του προγράμματος καλλιέργειας της έκφρασης , όσο και σε ξεχωριστό /αυτόνομο κύκλο 5 συνεδριών.

Κατά την διάρκεια των μαθημάτων οι συμμετέχοντες:

  • Ενημερώνονται για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους βάσει της υπουργικής οδηγίας ‘’περί εξέτασης μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες’’.

  • Εξοικειώνονται με τη διαδικασία μέσω ‘’role -playing’’, παιχνίδια ρόλων και εξομοίωσης διαγωνισμάτων με ρεαλιστικά παραδείγματα από τη διδακτέα ύλη.

  • Ασκούνται στην καταγραφή και τήρηση σημειώσεων/ πλάνου πριν την προφορική εξέταση

Ενημερωθείτε για
< Επιστροφή