Ενημερωθείτε για

ΠΑΙΔΙΑ-ΕΦΗΒΟΙΠ Α Ι Δ Ι

 

 Στην ΕΥΡΥΜΑΘΕΙΑ λειτουργούν προγράμματα :

 

 1. Λογοθεραπείας : αξιολόγηση και αποκατάσταση σε παιδιά με

 • Διαταραχές λόγου:
 1. Δυσφασία / Ειδική γλωσσική διαταραχή
 2. Καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου
 • Διαταραχές ομιλίας:
 1. Διαταραχή της άρθρωσης
 2. Φωνολογική διαταραχή
 3. Τραυλισμός
 4. Δυσαρθρία
 5. Λεκτική απραξία
 6. Λεκτική δυσπραξία
 • Σχιστίες
 • Εκλεκτική αλαλία
 • Διαταραχές επικοινωνίας:
 1. Μεικτή διαταραχή της γλωσσικής πρόληψης και έκφρασης
 2. Ακουστική αγνωσία
 3. Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή – Αυτισμός, Σύνδρομο Asperger
 • Μαθησιακές δυσκολίες – Δυσλεξία
 • Νοητική υστέρηση

 

2. Εργοθεραπείας :
αξιολόγηση και αποκατάσταση σε παιδιά με :

 • Μαθησιακές δυσκολίες – Δυσλεξία
 • Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή – Αυτισμός, Σύνδρομο Asperger
 • Νοητική υστέρηση
 • Εγκεφαλική παράλυση
 • Δυσπραξία
 • Δυσγραφία
 • Διάσπαση προσοχής –υπερκινητικότητα
 • Δυσπροσαρμοστική συμπεριφορά
 • Αναπτυξιακά σύνδρομα

 

3.  Ειδικής Αγωγής :
αξιολόγηση και αποκατάσταση σε παιδιά με :

 • Μαθησιακές δυσκολίες – Δυσλεξία
 • Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή – Αυτισμός, Σύνδρομο Asperger
 • Νοητική υστέρηση
 • Αναπτυξιακά σύνδρομα

 

4. Εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας σε παιδιά με μαθησιακά προβλήματα

 

5. Ψυχολογικής υποστήριξης

 

6. Παιδοψυχιατρικής παρακολούθησης

 

7. Αξιολόγησης νοημοσύνης

 

8. Ενισχυτικής Διδασκαλίας :
μαθησιακή στήριξη που αφορά τη σχολική ύλη σε παιδιά Δημοτικού με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.


9. Προετοιμασίας μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες για την εισαγωγή τους στο Γυμνάσιο

 

10. Προετοιμασίας μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες για τις προφορικές εξετάσεις στο Γυμνάσιο και το Λύκειο

 

11. Πρώιμης παρέμβασης :
διαπίστωση του βαθμού σχολικής ετοιμότητας και προετοιμασία των παιδιών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ώστε να φτάσουν σ’ ένα αποδεκτό επίπεδο μαθησιακής ετοιμότητας πριν την εισαγωγή τους στο οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα του δημοτικού σχολείου

 

 

 


Ε Φ Η Β Ο Ι


Στην ΕΥΡΥΜΑΘΕΙΑ λειτουργούν προγράμματα :

 

1. Λογοθεραπείας :
αξιολόγηση και αποκατάσταση σε έφηβους με

 • Διαταραχές λόγου:
 1. Δυσφασία / Ειδική γλωσσική διαταραχή
 2. Καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου
 • Διαταραχές ομιλίας:
 1. Διαταραχή της άρθρωσης
 2. Φωνολογική διαταραχή
 3. Τραυλισμός
 4. Δυσαρθρία
 5. Λεκτική απραξία
 6. Λεκτική δυσπραξία
 • Σχιστίες
 • Εκλεκτική αλαλία
 • Διαταραχές επικοινωνίας:
 1. Μεικτή διαταραχή της γλωσσικής πρόληψης και έκφρασης
 2. Ακουστική αγνωσία
 3. Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή – Αυτισμός, Σύνδρομο Asperger
 • Μαθησιακές δυσκολίες – Δυσλεξία
 • Νοητική υστέρηση

 

2. Εργοθεραπείας :
αξιολόγηση και αποκατάσταση σε έφηβους με :

 • Μαθησιακές δυσκολίες – Δυσλεξία
 • Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή – Αυτισμός, Σύνδρομο Asperger
 • Νοητική υστέρηση
 • Εγκεφαλική παράλυση
 • Δυσπραξία
 • Δυσγραφία
 • Διάσπαση προσοχής –υπερκινητικότητα
 • Δυσπροσαρμοστική συμπεριφορά
 • Αναπτυξιακά σύνδρομα

 

3. Ειδικής Αγωγής :
αξιολόγηση και αποκατάσταση σε έφηβους με :

 • Μαθησιακές δυσκολίες – Δυσλεξία
 • Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή – Αυτισμός, Σύνδρομο Asperger
 • Νοητική υστέρηση
 • Αναπτυξιακά σύνδρομα

 

4. Εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας σε εφήβους με μαθησιακά προβλήματα

 

5. Ψυχολογικής υποστήριξης

 

6. Αξιολόγησης νοημοσύνης

 

7. Ενισχυτικής Διδασκαλίας :
μαθησιακή στήριξη που αφορά την σχολική ύλη σε παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

 

8. Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 

Ενημερωθείτε για
< Επιστροφή