Ενημερωθείτε για

Μαθησιακές ΔυσκολίεςΟι μαθησιακές δυσκολίες αναφέρονται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ορισμένα άτομα στην κατάκτηση και την χρήση ικανοτήτων όπως η ακρόαση, η ομιλία, η ανάγνωση, η γραφή, ο συλλογισμός και η μαθηματική ικανότητα.
 

Οι αδυναμίες αυτές οφείλονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος η οποία παρακωλύει την διαδικασία της μάθησης.
 

Τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες έχουν κανονική νοημοσύνη, συναισθηματική σταθερότητα και δεν παρουσιάζουν κάποια αισθητηριακή βλάβη (όραση, ακοή).
 

Τα άτομα αυτά μπορεί να εκδηλώνουν προβλήματα στην συμπεριφορά, την διαγωγή τους και την κοινωνικότητα τους που δεν συνιστούν όμως το βασικό αίτιο των μαθησιακών τους δυσκολιών.
 

Οι μαθησιακές δυσκολίες επίσης όπως η δυσλεξία δεν αποτελούν συνέπεια εξωτερικών παραγόντων όπως πολιτισμικές διαφορές, ακατάλληλη ή ανεπαρκής διδασκαλία.
 

Ενημερωθείτε για
< Επιστροφή