Ενημερωθείτε για

Θεραπεία της ΔΕΠ/ΥΘεραπεία της ΔΕΠ/Υ

Για την αντιμετώπιση της ΔΕΠ/Υ απαραίτητο είναι να εφαρμόζεται ένα σφαιρικό πρόγραμμα - εξατομικευμένο και μοναδικό για την κάθε περίπτωση- που να στοχεύει στην πολύπλευρη διαχείριση των δυσκολιών του παιδιού.


Ένα τέτοιο πρόγραμμα θεραπείας μπορεί να περιλαμβάνει συνδυασμό προσεγγίσεων, που δρουν από κοινού υποστηρίζοντας η μια την άλλη (ψυχοεκπαίδευση και συμβουλευτική γονέων και παιδιών, παρεμβάσεις αποκατάστασης των δυσκολιών στο σχολείο, οικογενειακή ή/και ατομική ψυχοθεραπεία, θεραπεία συμπεριφοράς, φαρμακευτική αντιμετώπιση,).

 

 

Ενημερωθείτε για
< Επιστροφή