Ενημερωθείτε για

Πού οφείλεται η ΔΕΠ/Υ;Πού οφείλεται η ΔΕΠ/Υ;

Όπως συμβαίνει με αρκετά νοσήματα, η ακριβής αιτιολογία της ΔΕΠ/Υ δεν είναι γνωστή. Μέχρι σήμερα ξέρουμε ότι η ΔΕΠ-Υ είναι ως ένα βαθμό κληρονομική.

 

Επιπλέον, ο εγκέφαλος των παιδιών με ΔΕΠ/Υ παρουσιάζει διαφορές από εκείνο των συνομηλίκων τους στη δομή, το μεταβολισμό και τη λειτουργία συγκεκριμένων περιοχών.

 

Επιπλέον η πρόωρη γέννηση, το κάπνισμα, η χρήση αλκοόλ και το υπερβολικό στρες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ο εγκεφαλικός τραυματισμός ή η έκθεση σε τοξικές ουσίες μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της ΔΕΠ/Υ.

 

Είναι μύθος ότι η ελλιπής γονική φροντίδα προκαλεί τη ΔΕΠ-Υ, όμως πληθώρα οικογενειακών χαρακτηριστικών (πχ η δυσλειτουργία στην οικογένεια ή η έλλειψη γονικού ελέγχου) μπορεί να συμβάλλουν στην επιβάρυνση της ΔΕΠ/Υ και στην εμφάνιση επιπλοκών στη συναισθηματική κατάσταση ή συμπεριφορά.


 

 

Ενημερωθείτε για
< Επιστροφή