Ενημερωθείτε για

Διάγνωση της δυσλεξίαςΔιάγνωση της δυσλεξίας

Η διαγνωστική αξιολόγηση της δυσλεξίας βασίζεται στην εκτίμηση των συμπτωμάτων
της νοητικής εικόνας του παιδιού και στο αποκλεισμό άλλων διαταραχών.

Πιο συγκεκριμένα χρειάζεται:


γενικό ιστορικό του παιδιού (προγεννητικό ιστορικό, τοκετός, οικογενειακό ιστορικό-κληρονομικότητα, σωματική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού κλπ)


εκτίμηση του παιδοψυχίατρου για την ύπαρξη άλλων διαταραχών ή συναισθηματικών προβλημάτων
 

παιδιατρική εκτίμηση της σωματικής υγείας του παιδιού
 

• αξιολόγηση της ανάπτυξης του λόγου από λογοθεραπευτή
 

• εκτίμηση της νοητικής ικανότητας με τεστ νοημοσύνης
 

• αξιολόγηση των γνωστικών δεξιοτήτων: μνήμη γλωσσικών πληροφοριών, φωνολογική ενημερότητα, αντίληψη του χρόνου, προσανατολισμός στον χώρο, ανάπτυξη της ικανότητας διαδοχής και αλληλουχίας


• αξιολόγηση της μαθησιακής επίδοσης του παιδιού (στην ανάγνωση , την ορθογραφία, την έκφραση, στα μαθηματικά)

 

Στην μαθησιακή αξιολόγηση τα παιδιά καλούνται να διαβάσουν , να γράψουν καθ’ υπαγόρευση ,να γράψουν ένα σύντομο κείμενο (αυθόρμητη γραφή), να εκτελέσουν αριθμητικές πράξεις ή να λύσουν προβλήματα.


Η αξιολόγηση των γνωστικού προφίλ των παιδιών περιλαμβάνει δοκιμασίες που αφορούν τις γνωστικές δεξιότητες όπως η μνήμη γλωσσικών πληροφοριών, το επίπεδο της φωνολογικής ενημερότητας, η αντίληψη του χρόνου, ο προσανατολισμός στον χώρο, η ανάπτυξη της ικανότητας διαδοχής και αλληλουχίας .

Χαρακτηριστικά συμπτώματα δυσλεξίας μπορεί να παρατηρηθούν σε διάφορα στάδια της ανάπτυξης του παιδιού. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ένα μόνο σύμπτωμα δεν δείχνει ακόμη ότι ένα παιδί έχει δυσλεξία.

 

 

Ενημερωθείτε για
< Επιστροφή