Ενημερωθείτε για

Διάγνωση της δυσλεξίαςΔιάγνωση της δυσλεξίας

Η διαγνωστική αξιολόγηση της δυσλεξίας βασίζεται στην εκτίμηση των συμπτωμάτων
της νοητικής εικόνας του παιδιού και στο αποκλεισμό άλλων διαταραχών.

Πιο συγκεκριμένα χρειάζεται:


γενικό ιστορικό του παιδιού (προγεννητικό ιστορικό, τοκετός, οικογενειακό ιστορικό-κληρονομικότητα, σωματική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού κλπ)


εκτίμηση του παιδοψυχίατρου για την ύπαρξη άλλων διαταραχών ή συναισθηματικών προβλημάτων
 

παιδιατρική εκτίμηση της σωματικής υγείας του παιδιού
 

• αξιολόγηση της ανάπτυξης του λόγου από λογοθεραπευτή
 

• εκτίμηση της νοητικής ικανότητας με τεστ νοημοσύνης
 

• αξιολόγηση των γνωστικών δεξιοτήτων: μνήμη γλωσσικών πληροφοριών, φωνολογική ενημερότητα, αντίληψη του χρόνου, προσανατολισμός στον χώρο, ανάπτυξη της ικανότητας διαδοχής και αλληλουχίας


• αξιολόγηση της μαθησιακής επίδοσης του παιδιού (στην ανάγνωση , την ορθογραφία, την έκφραση, στα μαθηματικά)

 

Στην μαθησιακή αξιολόγηση τα παιδιά καλούνται να διαβάσουν , να γράψουν καθ’ υπαγόρευση ,να γράψουν ένα σύντομο κείμενο (αυθόρμητη γραφή), να εκτελέσουν αριθμητικές πράξεις ή να λύσουν προβλήματα.


Η αξιολόγηση των γνωστικού προφίλ των παιδιών περιλαμβάνει δοκιμασίες που αφορούν τις γνωστικές δεξιότητες όπως η μνήμη γλωσσικών πληροφοριών, το επίπεδο της φωνολογικής ενημερότητας, η αντίληψη του χρόνου, ο προσανατολισμός στον χώρο, η ανάπτυξη της ικανότητας διαδοχής και αλληλουχίας .

Χαρακτηριστικά συμπτώματα δυσλεξίας μπορεί να παρατηρηθούν σε διάφορα στάδια της ανάπτυξης του παιδιού. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ένα μόνο σύμπτωμα δεν δείχνει ακόμη ότι ένα παιδί έχει δυσλεξία.

 

 

< Επιστροφή