Ενημερωθείτε για

Δυσλεξία και άλλες διαταραχέςΔυσλεξία και άλλες διαταραχές

Η δυσλεξία μπορεί να συνυπάρχει με άλλες διαταραχές που επίσης συνεπάγονται μαθησιακά προβλήματα.


Η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) πολύ συχνά συνυπάρχει με την δυσλεξία.


Ωστόσο, πολλές φορές η συμπεριφορά ενός δυσλεξικού παιδιού μπορεί να μας παραπλανήσει και αυτό συμβαίνει γιατί λόγω της δυσκολίας του στα γλωσσικά μαθήματα χάνει το ενδιαφέρον του για το μάθημα μέσα στην σχολική τάξη ή και στην μελέτη στο σπίτι, παραιτείται, η προσοχή του αποσπάται και αρχίζει να ασχολείται με άλλα πράγματα δίνοντας έτσι μια ψευδή εικόνα.


Χρειάζεται λοιπόν προσοχή στην διαγνωστική αξιολόγηση και την παιδοψυχιατρική εκτίμηση για να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι πράγματι οι δύο διαταραχές συνυπάρχουν.
 

Η δυσλεξία μπορεί επίσης να συνυπάρχει με οριακή νοητική δυνατότητα. Είναι πολύ σημαντικό ωστόσο να γίνει σωστά ο διαχωρισμός των παιδιών με δυσλεξία, των παιδιών με οριακή νοημοσύνη και των παιδιών που πάσχουν και από τις δύο διαταραχές.
 

Τα παιδιά με οριακή νοημοσύνη είναι εκείνα τα παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες και σε όλα τα άλλα μαθήματα εκτός των γλωσσικών μαθημάτων. Η δυσκολία τους είναι γενικευμένη και όχι ειδική όπως των δυσλεξικών παιδιών. Τα παιδιά αυτά προοδεύουν με ένα πιο αργό ρυθμό από ότι οι συνομήλικοι τους.
 

Παρ’ όλα αυτά επειδή τα λάθη που κάνουν στην ανάγνωση και την ορθογραφία μοιάζουν πολύ με αυτά των δυσλεξικών μαθητών μπορεί να μπερδέψουν τους δασκάλους τους και τους γονείς τους. Η σχολική τους επίδοση παρουσιάζεται ίδια αλλά υπάρχουν σημαντικές ποιοτικές διαφορές γι αυτό και χρειάζονται διαφορετική αντιμετώπιση.
 

Στην πραγματικότητα οι μαθητές με οριακή νοημοσύνη αναπτύσσουν τις ικανότητες τους όταν δεχθούν την κατάλληλη βοήθεια αλλά ακόμα και έτσι δεν ξεπερνούν τα πλαίσια των δυνατοτήτων τους που είναι καθορισμένα από την νοητική τους δυνατότητα. Αντίθετα οι δυσλεξικοί μαθητές όταν δεχθούν ειδική διδασκαλία προχωρούν γρήγορα γιατί η νοητική τους δυνατότητα τους επιτρέπει να φτάσουν στο επίπεδο των συνομηλίκων τους αν ξεπεραστούν μα τον κατάλληλο τρόπο οι δυσκολίες τους.
 

 

Ενημερωθείτε για
< Επιστροφή