Ενημερωθείτε για

Το γνωσιακό προφίλ του δυσλεξικού ατόμουΤο γνωσιακό προφίλ του δυσλεξικού ατόμου

Tα δυσλεξικά άτομα παρουσιάζουν ένα μοναδικό και πολύ συγκεκριμένο συνδυασμό συμπτωμάτων τα οποία συνθέτουν το ιδιαίτερο γνωστικό τους προφίλ.


Πέραν των δυσκολιών στην ανάγνωση, την γραφή, την ορθογραφία και την προφορική και γραπτή έκφραση τα δυσλεξικά άτομα αντιμετωπίζουν προβλήματα και στους παρακάτω γνωστικούς τομείς . Ορισμένες από τι δυσκολίες τους είναι οι ακόλουθες :

κατάκτηση της φωνολογικής ενημερότητας  Δυσκολεύονται να

 • να διακρίνουν ακουστικά και γραπτά γράμματα που έχουν λεπτές φωνολογικές διαφορές όπως β-φ, ξ-ψ, φ-θ κ. α που μπορεί να μπερδεύονται τόσο γραπτά όσο και προφορικά
 • να διακρίνουν την ομοιοκαταληξία

αντίληψη και οργάνωση του χρόνου  Δυσκολεύονται να

 •  να πουν τι ημέρα έχουμε σήμερα, τι ώρα είναι

προσανατολισμός στον χώρο  Δυσκολεύονται να

 •  να διακρίνουν κατευθύνεις όπως βορράς, νότος, δύση, ανατολή
 • να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν την διάκριση της αριστερής και της δεξιάς πλευράς του σώματός τους και του εξεταστή

 

απομνημόνευση γλωσσικού υλικού και σειροθετημένης πληροφορίας. Δυσκολεύονται να

 •  να επαναλάβουν αριθμούς ή λέξεις που τους δίνονται προφορικά σε μια συγκεκριμένη σειρά και με την αντίστροφη σειρά
 • να διαβάσουν ένα κείμενο που περιέχει κύρια ονόματα κα χρονολογίες και να προσπαθήσουν να το απομνημονεύσουν
 •  να επαναλάβουν δύσκολες εκφράσεις και πολυσύλλαβες λέξεις
 •  να ονομάσουν πολύ γνωστά αντικείμενα
 • να δώσουν πληροφορίες για οικογενειακά στοιχεία π.χ. την διεύθυνση τους, την περιοχή που μένουν, το τηλέφωνο τους, σημαντικές ημερομηνίες (γενεθλίων, γιορτής), επαγγέλματα των γονιών


η ανάπτυξη της ικανότητας διαδοχής και αλληλουχίας  Δυσκολεύονται να

 • να αναφέρουν τους μήνες του χρόνου και τις ημέρες της εβδομάδας με την σωστή και την αντίστροφη σειρά
 • να επαναλάβουν δύσκολες εκφράσεις και πολυσύλλαβες λέξεις

• προβλήματα στα μαθηματικά  Δυσκολεύονται να

 •  να πουν την προπαίδεια ή μέρη αυτής
 • να κάνουν αριθμητικές πράξεις νοερά

αυτοματοποίηση στην ανάγνωση και την ορθογραφία  Δυσκολεύονται να

 • να κάνουν ανάγνωση χωρίς να επιστρατεύσουν όλη τους την προσοχή για να διαβάσουν με ευχέρεια, άνεση και ταχύτητα
 •  να γράψουν ορθογραφημένα χωρίς αναφορά στους κανόνες που έχον διδαχθεί και χωρίς απόλυτη συγκέντρωση.
   

 

 

Ενημερωθείτε για
< Επιστροφή