Ενημερωθείτε για

Το παιδί με δυσλεξία στο σχολείοΤο παιδί με δυσλεξία στο σχολείο


• Στις μικρότερες τάξεις παραλείπουν, αντιμεταθέτουν, προσθέτουν ή και αντιστρέφουν γράμματα ή συλλαβές. Αργότερα η ανάγνωση τους γίνεται συνήθως κομπιαστά , συλλαβιστά , χωρίς ροή και ρυθμό

 

• Τα παιδιά με δυσλεξία χάνουν πολλές φορές την σειρά τους όταν διαβάζουν και χρειάζεται να δείχνουν με το δάχτυλο ή το μολύβι

 

• Έχουν σοβαρές δυσκολίες στην ορθογραφία όπου τα λάθη τους χαρακτηρίζονται ως αδικαιολόγητα, «περίεργα» και επαναλαμβανόμενα


• Πολλές φορές δυσκολεύονται να εκφραστούν, προφορικά ή και γραπτά , δεν βρίσκουν τις κατάλληλες λέξεις να περιγράψουν αυτό που θέλουν, το λεξιλόγιο του είναι φτωχό και οι εκθέσεις τους συχνά είναι ασαφείς με συντακτικά λάθη

 

• Επανειλημμένα μπορεί να ξεχάσουν τα πράγματα τους στο σπίτι ή τα χάνουν και δυσκολεύονται να τα βρουν

 

• Τα τετράδια τους είναι πολλές φορές ακατάστατα, γεμάτα μουντζούρες και άσχημα γράμματα

 

• Δεν τους αρέσει να διαβάζουν εξωσχολικά βιβλία


• Δεν ενδιαφέρονται για τίποτα που να εμπεριέχει διάβασμα ή γράψιμο
 

• Ενώ μελετούν πολύ ώρα στο σπίτι τα μαθήματα της επόμενης μέρας δεν αποδίδουν όπως θα έπρεπε στο σχολείο


• Χρειάζονται πάντα κάποιον δίπλα τους για να μελετήσουν


• Θυμούνται τα δευτερεύοντα μαθήματα (π.χ. ιστορία, γεωγραφία) από την παράδοση στην τάξη και όχι από την μελέτη τους στο σπίτι


• Δεν μπορούν να μάθουν εύκολα ή καθόλου την προπαίδεια


Δυσκολεύονται να λύσουν ένα μαθηματικό πρόβλημα όχι γιατί δεν έχουν την σωστή μαθηματική σκέψη αλλά γιατί δεν έχουν καταλάβει καλά την εκφώνηση
 

• Δεν μπορούν να κάνουν νοερά τις πράξεις και πολλές φορές χρησιμοποιούν τα δάχτυλα τους ακόμα και σε μεγαλύτερη ηλικία


• Τα λάθη που κάνουν στην αριθμητική αφορούν συνήθως παραλήψεις κρατούμενων, λάθος θέση του ψηφίου σε μια πράξη , λάθος σειρά στα βήματα που χρειάζεται μια πράξη
 

• Δυσκολεύονται να συγκρατήσουν ονόματα, ημερομηνίες, χρονολογίες που συναντούν στα μαθήματά τους


• Δυσκολεύονται να διηγηθούν ένα γεγονός με την σωστή χρονική σειρά


• Συχνά ξεχνούν τι εργασίες έχουν να κάνουν ή/και τις σχολικές τους υποχρεώσεις


• Συχνά συμβαίνει να μην μπορούν να θυμηθούν την λέξη για ένα πολύ οικείο αντικείμενο με αποτέλεσμα άλλα να λένε και άλλα να εννοούν


• Δυσκολεύονται να επαναλάβουν πολυσύλλαβες λέξεις.

 

 

Ενημερωθείτε για
< Επιστροφή