Ενημερωθείτε για
evrymathia

Μπορούν τα παιδιά με δυσλεξία να διδαχθούν μια ξένη γλώσσα παράλληλα με τα μαθήματα αποκατάστασης των δυσκολιών τους στην Ελληνική γλώσσα;Μπορούν τα παιδιά με δυσλεξία να διδαχθούν μια ξένη γλώσσα παράλληλα με τα μαθήματα αποκατάστασης των δυσκολιών τους στην Ελληνική γλώσσα;

 

Όταν ένα παιδί με δυσλεξία κληθεί να μάθει μια ξένη γλώσσα θα βρεθεί εκ νέου αντιμέτωπο με τις ίδιες ή παρόμοιες δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην μητρική του γλώσσα.

 

Ωστόσο δεν θεωρείται απαραίτητο να έχει φτάσει σε ένα καλό επίπεδο αποκατάστασης στην μητρική του γλώσσα για να μπορέσει να ξεκινήσει την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας.
 

 

Ενημερωθείτε για
< Επιστροφή