Ενημερωθείτε για
evrymathia

Πότε (σε ποια ηλικία) μπορούν τα παιδιά με μαθησιακές να ξεκινήσουν την εκμάθηση της Αγγλικής ή μιας άλλης ξένης γλώσσας ;Πότε (σε ποια ηλικία) μπορούν τα παιδιά με μαθησιακές να ξεκινήσουν την εκμάθηση της Αγγλικής ή μιας άλλης ξένης γλώσσας ;

 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι μπορούν να ξεκινήσουν όπως όλα τα άλλα παιδιά δηλαδή γύρω στη Β’ – Γ΄ Δημοτικού ώστε να έχουν πρώτα γνωρίσει την μητρική τους γλώσσα στο πρώιμο στάδιο γραφής και ανάγνωσης. Υπάρχει βέβαια και η άποψη ότι εάν τα παιδιά αυτά έχουν την κατάλληλη διδασκαλία από εξειδικευμένους καθηγητές θα μπορούσαν να ξεκινήσουν την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας σε ακόμη νεαρότερη ηλικία.

 

Ενημερωθείτε για
< Επιστροφή