Ενημερωθείτε για
evrymathia

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες θέλουν περισσότερο χρόνο για να μάθουν μια ξένη γλώσσα;Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες θέλουν περισσότερο χρόνο για να μάθουν μια ξένη γλώσσα;

 

Συνήθως θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο δεδομένης της γλωσσικής τους αδυναμίας. Ωστόσο κάθε παιδί θεωρείται και είναι μοναδικό και η πρόοδος του καθώς και το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί για να φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο μάθησης, δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια.

 

Ενημερωθείτε για
< Επιστροφή