Ενημερωθείτε για
evrymathia

Ποιά είναι η μέθοδος μαςΟι βασικές αρχές της μεθόδου αυτής είναι:

 

  • Η προσέγγιση και σειροθέτηση της διδαχθείσας ύλης γίνεται ανά επίπεδο με τρόπο τέτοιο, ώστε οι καινούργιες πληροφορίες να δομούνται με βάση τις προηγούμενες, ενώ η νέα γνώση βασίζεται στην ήδη αποκτηθείσα, ανοίγoντας σταδιακά στον μαθητή τον δρόμο για την κατάκτηση μιας τόσο σημαντικής δεξιότητας, όπως η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας.

 

  • Η διδασκαλία βασίζεται σε βιώματα ερεθίσματα και του ίδιου του μαθητή, ο οποίος μέσα από την διδακτική διαδικασία συνειδητοποιεί πόσο στενά συνδεδεμένος είναι ήδη με την ξένη γλώσσα.

 

  • Οι κανόνες περιορίζονται στο ελάχιστο, ενώ, όταν αυτό χρειάζεται, υποκαθιστούνται από βιωματικούς τρόπους εμπέδωσης της νέας γνώσης. Οι τρόποι αυτοί είναι οι ίδιοι που θα χρησιμοποιηθούν αργότερα κατά τις επαναλήψεις του εκάστοτε γραμματικού φαινομένου.

 

  • Το οπτικό, το απτικό και ακουστικό στοιχείο είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την κίνηση και την πράξη, ενώ ο μαθητής μέσα από την διαδικασία της μάθησης δημιουργεί το δικό του εξατομικευμένο, προσωπικό υλικό που εν συνεχεία, αποτελεί κτήμα και ιδιοκτησία του μετά το πέρας του προγράμματος.

 

  • Η τακτική επικοινωνία με γονείς ή παράλληλους εκπαιδευτικούς (π.χ. σχολείο) είναι απαραίτητη με σκοπό την δόμηση μιας κοινής γραμμής και «συνέπειας» στην εκπαίδευση των μαθητών.

 

Ο βασικός στόχος της μεθόδου «letters» είναι η δόμηση γερών βάσεων στις βασικές δομές της γλώσσας με σκοπό την επικοινωνιακή της χρήση αλλά και την πιστοποίηση της γνώσης της από τους εκάστοτε φορείς.

 

Η βασική αρχή της μεθόδου «letters» έγκειται στο ότι προσεγγίζουμε την εκμάθησης της ξένης γλώσσας με ένα διαφορετικό πρωτότυπο τρόπο, παρεμβαίνουμε, διαφοροποιούμε και προσαρμόζουμε τη διδασκαλία, ώστε να πλησιάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την πραγματικότητα του μαθητή στον οποίο απευθυνόμαστε, αγγίζοντας πρώτα τα «μπορώ» του και μετά τα «θέλω» του. Πανω απ’ όλα αναφερόμαστε σε μία διαδικασία μάθησης και ως εκ τούτου σεβόμαστε την φύση και κλασσικά χαρακτηριστικά της.

 

Ενημερωθείτε για
< Επιστροφή