Ενημερωθείτε για

ΔυσγραφίαΔυσγραφία


Στο πέρασμα των αιώνων η γραφή με το χέρι πάντα θεωρούνταν μια αναγκαία ανθρώπινη δεξιότητα καθώς αποτελούσε μια από τις πρωταρχικές μορφές επικοινωνίας. Στη σύγχρονη κοινωνία η γραφή με το χέρι εξακολουθεί να έχει σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητά μας παρά την κυριαρχία των υπολογιστών και της τεχνολογίας.

Στο χώρο του σχολείου η γραφή αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς ένα πολύ μεγάλο μέρος της εκπαίδευσης των μαθητών βασίζεται σε αυτή. Είναι σαφές λοιπόν ότι τα προβλήματα στη γραφή μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την απόδοση ενός παιδιού στο σχολείο αλλά και την καθημερινότητά του.


Η δυσγραφία είναι μια μαθησιακή διαταραχή που αφορά τη γραφή και επιφέρει δυσκολίες στην ορθογραφία και στη γραπτή έκφραση του ατόμου. Ένα άτομο με δυσγραφία έχει σημαντικές δυσκολίες στην ανάκληση στη μνήμη και στον έλεγχο της συνέχειας εκείνων των μυϊκών κινήσεων που απαιτούνται για τη γραφή με το χέρι.

Με άλλα λόγια, τα παιδιά με δυσγραφία θεωρούν τη γραφή με το χέρι ως μια εξαιρετικά δύσκολη, εξαντλητική και χρονοβόρα δραστηριότητα που τα εμποδίζει να εκφράσουν γραπτά τις ιδέες τους, χωρίς όμως να αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ανάγνωση ή στο νοητικό τους δυναμικό.

Οι δυσχέρειες των παιδιών με δυσγραφία αφορούν κυρίως στην έλλειψη ικανοτήτων ορθογραφίας και συχνά χρησιμοποιούν λάθος λέξεις όταν προσπαθούν να καταγράψουν τη σκέψη τους ή σχηματίζουν γράμματα ασυνήθιστα μεγάλα ή κακής ποιότητας.

Επίσης, τα παιδιά με δυσγραφία συχνά παρουσιάζουν προβλήματα στο συντονισμό των κινήσεών τους και έχουν αδεξιότητα ενώ κατά τη διάρκεια μιας γραπτής δραστηριότητας υιοθετούν κακή στάση σώματος και κρατούν το μολύβι με ασυνήθιστο τρόπο.


Οι επιπτώσεις της δυσγραφίας σε ένα παιδί είναι σαφώς σημαντικές και αρνητικές. Καταρχήν, η μαθησιακή του εικόνα τραυματίζεται και το παιδί αποκτά χαμηλή αυτό-εκτίμηση. Αρχίζει να βαριέται το σχολείο καθώς η διαδικασία μάθησης του φαίνεται περίπλοκη, γεγονός που του προκαλεί κόπωση. Έτσι, το παιδί αρχίζει να αποφεύγει δραστηριότητες που περιλαμβάνουν γραφή ή να τις αφήνει μισές ή λόγω της υιοθέτησης κακής στάσης σώματος και λαβής μολυβιού αρχίζει να διαμαρτύρεται για πόνους στο χέρι.


Η δυσγραφία συχνά δεν γίνεται αντιληπτή από τους γονείς και τους δασκάλους διότι συγχέεται με την κακογραφία. Πολλοί γονείς ή δάσκαλοι θεωρούν απλά ότι το παιδί δεν κάνει καλά γράμματα και έτσι το παιδί δεν λαμβάνει την απαιτούμενη παρέμβαση που θα το βοηθούσε με τη δυσγραφία του.

Η κακογραφία ίσως μοιάζει μέχρι έναν βαθμό με τη δυσγραφία, ωστόσο η κακογραφία είναι μια άσχημη και ίσως γρήγορη γραφή που σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί μαθησιακή δυσκολία. Επίσης, ένας μαθητής που είναι απλά κακογράφος ναι μεν θα σχηματίσει δυσανάγνωστα και άνισα μεταξύ τους γράμματα αλλά δεν θα κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη και τα γράμματά του μπορούν να γίνουν πολύ πιο ευανάγνωστα από τη στιγμή που θα αρχίσει να δίνει μεγαλύτερη προσοχή στο γραπτό του.


Η δυσγραφία δεν μπορεί να θεραπευτεί ωστόσο μπορεί να περιοριστεί ώστε να μη δημιουργεί προβλήματα στην πορεία ενός παιδιού. Ένας απλός τρόπος για να διευκολυνθεί και να βοηθηθεί ένα παιδί με δυσγραφία είναι η χρήση μολυβιών με μαλακή μύτη, η χρήση γραφείου και καρέκλας με το σωστά προσαρμοσμένο ύψος ή η χρήση παιχνιδιών με λαβυρίνθους που το μαθαίνει να μένει μέσα στα περιθώρια.

Σε κάθε περίπτωση, οι γονείς θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι η δυσγραφία δεν αντιμετωπίζεται ούτε μέσα από το σπίτι ούτε στο χώρο του σχολείου. Τόσο η σωστή και έγκυρη διάγνωση της δυσγραφίας όσο και η αποτελεσματική παρέμβασή της πρέπει να γίνεται από τους ειδικούς επιστήμονες που ασχολούνται με τον τομέα των μαθησιακών δυσκολιών.

Ο ειδικός επιστήμονας είναι εκείνος που μέσα από ατομικά χορηγούμενες και σταθμισμένες δοκιμασίες θα εξετάσει τις δεξιότητες γραφής του παιδιού και θα κρίνει αν υστερούν ή όχι με βάση τη χρονολογική ηλικία του παιδιού, τη νοημοσύνη του και την εκπαίδευσή του. Επίσης, ο ειδικός επιστήμονας είναι εκείνος που θα σχεδιάσει μια παρέμβαση που θα ταιριάζει στα ατομικά χαρακτηριστικά του παιδιού και θα το βοηθήσει να βελτιώσει τη σχολική του επίδοση αλλά και την ίδια του την καθημερινότητα.Εργοθεραπεία για παιδιά


 

 

< Επιστροφή