Ενημερωθείτε για

Ειδικές εξελικτικές μαθησιακές διαταραχέςΟι Εδικές Μαθησιακές Διαταραχές είναι οι διαταραχές που αφορούν ειδικότερα την μάθηση και πιο συγκεκριμένα τις δυσκολίες εκείνες που αντιμετωπίζονται στην κατάκτηση και την χρήση δεξιοτήτων ανάγνωσης, γραφής, επεξεργασίας του γραπτού λόγου, συλλογισμού ή μαθηματικών ικανοτήτων .


Η δυσαναγνωσία αναφέρεται στην δυσκολία κατάκτησης της αναγνωστικής ικανότητας και χαρακτηρίζει τα άτομα εκείνα που καθυστερούν να αποκτήσουν την δεξιότητα της ανάγνωσης, συλλαβίζουν ή κομπιάζουν και δεν κατανοούν το κείμενο που διαβάζουν, χάνουν την σειρά, μπερδεύουν γράμματα, παρατονίζουν και δεν χρησιμοποιούν σημεία στίξης, και γενικά η ανάγνωση τους είναι άχρωμη χωρίς ροή και ρυθμό.


Η δυσγραφία είναι μια έντονη δυσκολία στην γραφή και χαρακτηρίζεται από κακογραμμένα και δυσανάγνωστα κείμενα, άσχημα γράμματα, απουσία στίξης και τονισμού.


Η δυσαρθμησία είναι μια διαταραχή που αφορά τις μαθηματικές ικανότητες και τα κύρια συμπτώματα της είναι οι δυσκολίες στις αριθμητικές πράξεις, στην κατανόηση και επίλυση προβλημάτων, στην προπαίδεια, στο χειρισμό γεωμετρικών σχημάτων και συμβόλων, στη σειροθέτηση αριθμών, στον προσανατολισμό στο χώρο και στην διάκριση δεξιού-αριστερού.


Η δυσλεξία έχει οργανική αιτιολογία και αναφέρεται σε έντονα προβλήματα στην κατάκτηση των δεξιοτήτων της ανάγνωσης και της ορθογραφίας παρά το φυσιολογικό νοητικό επίπεδο, την επαρκή εκπαίδευση και την κατάλληλη οικονομική και κοινωνική υποστήριξη του ατόμου.


Η δυσορθογραφία αφορά τις ασυνήθιστα επίμονες δυσκολίες στην ανάπτυξη ορθογραφημένης γραφής ενώ η δεξιότητα της ανάγνωσης αναπτύσσεται φυσιολογικά.
 

Ενημερωθείτε για
< Επιστροφή