Ενημερωθείτε για

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες• δυσκολία στην συγκέντρωση και την προσοχή τους (κουράζονται εύκολα)


• δυσκολία στην οργάνωση και ταξινόμηση πληροφοριών


• δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν ότι χρειάζεται για να διατελέσουν μια εργασία και συνεπώς να επιλέξουν και να εφαρμόσουν τις κατάλληλες στρατηγικές


• δεν έχουν κίνητρο για μάθηση – δυσανασχετούν με τις σχολικές εργασίες


• αδυναμία στη γλώσσα και τα μαθηματικά


• δυσκολία στην αντιγραφή από τον πίνακα


• δυσκολεύονται στην γραφή καθ’ υπαγόρευση (να ακούν και να γράφουν ταυτόχρονα-να λάβουν ένα τηλεφωνικό μήνυμα)


• ανεπαρκής γραπτή έκφραση (απλές προτάσεις, λιτό λεξιλόγιο παραλείψεις σημεία στίξης και τονισμού)


• δυσκολία στην οπτικο-ακουστική αντίληψη


• προβλήματα στην απομνημόνευση και αποθήκευση πληροφοριών


• αδυναμία στην απομνημόνευση σειροθετημένης πληροφορίας (δυσκολία στις αλληλουχίες – ημέρες, μήνες, εποχές, χρόνο κλπ.)


• ελλιπής φωνολογική επεξεργασία


• δυσκολεύονται να ακολουθήσουν περίπλοκες οδηγίες


• δεν δέχονται εύκολα κριτική


• εκδηλώνουν ανώριμη συμπεριφορά (ορισμένες φορές και ανώριμη κινητικότητα – αδέξια, ζημιάρικα παιδιά)


• έχουν προβλήματα και στην λεπτή κινητικότητα τους (κρατούν το μολύβι πολύ σφιχτά ή με λάθος τρόπο, κάνουν άσχημα γράμματα)


• απαντούν χωρίς να σκεφτούν, αυτόματα και πολλές φορές δίνουν την λάθος απάντηση


• αδυνατούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε καταστάσεις άγχους και έντασης


• δυσκολεύονται με τις κοινωνικές τους σχέσεις (έλλειμμα στις κοινωνικές τους δεξιότητες).
 

Ενημερωθείτε για
< Επιστροφή