Ενημερωθείτε για

Σύνδεσμοι (Links)Σύνδεσμοι (Links)

Δυσλεξία

 

 •  Ελληνική Εταιρεία Δυσλεξίας                                                                                                   

              www.dyslexia.gr

 

 • www.focusonchild.gr                                                                                                                      

 

 

 • BritishDyslexiaAssociation                                                                                                   

              www.bdadyslexia.uk

 

 •  InternationalDyslexiaOrganization                                                                                                                 

              www.interdys.org

 

Διαταραχές Ανάπτυξης – Αυτισμός

 

 • www.rethinkingautism.com

 

 • Σύλλογος Ελλήνων Ενήλικων Αυτιστικών Aspergerκαι ΥΛΑ (Υψηλής Λειτουργικότηττας Αυτιστικούς)                                                                                                                  

             www.aspergerhellas.org

 

 • Ελληνικός δικτυακός τόπος για Αυτισμό και Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

              www.autismhellas.gr

 

 • Ελληνικός Σύλλογος για το Σύνδρομο Asperger (Ελ.σ.σ.Α.)                                                       

             www.Asperger.gr

 

 • Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.)                               

             www.autismgreece.gr 

 

 • The National Autistic Society                                                                                                 

              www.autism.org.uk

 

Λογοθεραπεία

 

 •  Σωματείο Λογοθεραπευτών Λογοπεδικών Ελλάδος                                                                   

              www.logopaedists

 

 • Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοθεραπευτών – Ειδικών Παιδαγωγών                               

             www.logotherapia.gr

 

 • Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών (ΠΣΛ)                                 

             www.logopedists.gr

 

 • Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος                                       

              www.selle.gr

 

 • Bristish Stammering Association                                                                                                              

             www. stammering.org

 

 • National Aphasia Association                                                                                                  

              www.aphasia.org

 

 

Εργοθεραπεία

 

 •  Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών                                                                               

              www.ergotherapists.gr

 

Ειδική Αγωγή

 

 •  Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής                                              

             www.seepeaa.gr

 

 •  Ένωση Γονέων & Φίλων Ατόμων με σύνδρομο Down (Ντάουν)                                          

             www.Iliaktida.gr

 

 • The voice and vision of Special Education (σταΕλληνικά)                                                                     

             www. specialeducation.gr

 

 •  Νόηση Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση, υγεία, πρόνοια                                                                  

              www.noesi.gr
 

 

Ενημερωθείτε για
< Επιστροφή