Ενημερωθείτε για

Κάλυψη Ασφαλιστικών ΤαμείωνΚάλυψη Ασφαλιστικών Ταμείων

Η διαδικασία για να λάβετε έγκριση από τον ασφαλιστικό σας φορέα είναι η εξής:


1. Για ασφαλισμένους στο ΙΚΑ


Κλείνετε ένα πρώτο ραντεβού στο περιφερειακό ΙΚΑ όπου ανήκετε. Η γνωμάτευση δίνεται αφού το παιδί περάσει από επιτροπή.


2. Για τα υπόλοιπα ταμεία ( ΟΑΕΕ , ΤΣΑΥ, ΤΥΔΚΥ, ΔΕΗ , ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΝΑΤ , ΤΑΠΟΤΕ, ΟΠΑΔ κ.τ.λ) τα οποία υπάγονται στο ΕΟΠΥΥ


Κλείνετε ένα πρώτο ραντεβού σε οποιαδήποτε δημόσιο φορέα (Πιστοποιημένα Διαγνωστικά Κέντρα) όπου και στην περίπτωση αυτή το παιδί περνάει από επιτροπή και παραδίδετε την γνωμάτευση σε ιατρό ελεγκτή του ΕΟΠΥΥ.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (Δημόσιοι Φορείς) [ Πιστοποιημένα διαγνωστικά κεντρα]

Για περισσότερες διευκρινήσεις μπορείτε να διαβάσετε τις παρακάτω σχετικές ενημερώσεις :

 

 

Ενημερωθείτε για
< Επιστροφή