Ενημερωθείτε για

ΝομοθεσίαΝομοθεσία

  •  Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2012, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση [πανελλαδικές]
  • Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκεςΝόμος ειδικής αγωγής2000 - Ν. 2817/2000 - ΦΕΚ. 78 -A- 14-3-2000 [Νόμος] 
     
  • Νόμος υπ’ άριθ. 3699 του 2008 για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες [νόμος 3699 του 2008].
     

 

Ενημερωθείτε για
< Επιστροφή