Ενημερωθείτε για

Εκπαίδευση στην Κλίμακα αξιολόγησης Νοημοσύνης για παιδιά WISC III (ελληνική έκδοση)Εκπαίδευση στην Κλίμακα αξιολόγησης Νοημοσύνης για παιδιά WISC III (ελληνική έκδοση)

Εισηγήτρια: Αφροδίτη Κούκουτα, Ψυχολόγος, M.sc.


Απευθύνεται σε: Ψυχολόγους (κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος) και φοιτητές σχολής Ψυχολογίας (με δυνατότητα απόκτησης αυτής)

 

Περιεχόμενο:


1. Χορήγηση του τεστ νοημοσύνης WISC III για παιδιά 6-16 ετών .
2. Αναλυτική περιγραφή των λεκτικών και πρακτικών υποκλιμάκων του τεστ.
3. Βαθμολόγηση του τεστ και ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
4. Πρακτική εφαρμογή του τεστ μεταξύ των συμμετεχόντων και εποπτεία.
5. Συγγραφή ψυχολογικής έκθεσης .


Ελληνικό WISC III


Η Κλίμακα αξιολόγησης Νοημοσύνης για παιδιά 6-16 ετών WISC IIΙ είναι σταθμισμένη στον ελληνικό πληθυσμό και αποτελεί ένα από τα ευρύτερα χρησιμοποιούμενο ψυχομετρικό εργαλείο.
Εκτός των αποτελεσμάτων για το νοητικό δυναμικό του παιδιού, παρέχει στον ψυχολόγο πληροφορίες για το γνωστικό προφίλ, τις ικανότητες και αδυναμίες του. Η παρατήρηση της συμπεριφοράς του κατά τη διάρκεια της χορήγησης, η αξιολόγηση και η ανάλυση της επίδοσης του παιδιού στις υποκλίμακες του τεστ συμβάλλουν σημαντικά στη διαγνωστική διαδικασία. Επίσης η ποιοτική ανάλυση των απαντήσεων του παιδιού μπορεί να μας παρέχει ενδείξεις για την ψυχική του λειτουργία και τυχόν προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει. Αυτά τα χαρακτηριστικά το καθιστούν ένα σημαντικό και πολύτιμο εργαλείο για τον ψυχολόγο.

 

Στόχοι:


Εκπαίδευση των συμμετεχόντων στη
• χορήγηση και βαθμολόγηση του τεστ.
• ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
• αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του στη διάγνωση
• συγγραφή ψυχολογικής έκθεσης
Θα δοθούν:
• σημειώσεις για τις γενικές οδηγίες χορήγησης και ερμηνείας του τεστ.
• βεβαίωση παρακολούθησης του εκπαιδευτικού σεμιναρίου.


Διάρκεια: 20 ώρες

Παρασκευή: 02 /12/2011, Ώρες: 5:00 μ.μ- 9.00 μ.μ
Σάββατο: 03/12/2011, Ώρες: 11:00 π.μ- 8.00 μ.μ
Κυριακή: 04/12/2011, Ώρες: 11:00 π.μ- 6.00 μ.μ


Κόστος συμμετοχής
Για Ψυχολόγους: 240€
Για φοιτητές Ψυχολογίας: 200€


Το σεμινάριο έχει πραγματοποιηθεί στο παρελθόν στις:
* 1/04/2011, 2/04/2011 και 3/04/2011

 

 

Ενημερωθείτε για
< Επιστροφή