Ενημερωθείτε για

Γονείς και Παιδί στην εφηβεία – Η δύσκολη πορεία προς την ενηλικίωση 


ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ρίστα Σοφία, Κοινωνική Λειτουργός, Καθηγήτρια στη σχολή Κοινωνικής Εργασίας Πατρών, Υποψήφια Διδάκτωρ στην Κοινωνική Εργασία με οικογένεια και παιδί του Πανεπιστημίου De Montfort του Leicester του Ηνωμένου Βασιλείου.


Η εφηβεία είναι ένα στάδιο ανάπτυξης του παιδιού που χαρακτηρίζεται από αλλαγές στην σωματική διάπλαση αλλά και στην ψυχική κατάσταση και διάθεση, επιδρώντας έτσι στον ψυχικό και κοινωνικό κόσμο του νέου.


Εξαιτίας αυτών των αλλαγών πολλοί γονείς αντιμετωπίζουν δυσκολία στη σχέση τους με τα παιδιά τους αλλά και στη διαδικασία της διαπαιδαγώγησής τους γενικότερα.


Σκοπός αυτών των συναντήσεων είναι, να ακολουθήσουμε τον νέο και τους γονείς του σε αυτήν τη δύσκολη πορεία και μέσο της παρουσίασης όλων των χαρακτηριστικών της σωματικής και ψυχικής ανάπτυξης του εφήβου, αλλά και αυτών της κοινωνικής του συμπεριφοράς, συμβουλευτικά και προτρεπτικά, να καταλήξουμε στο ποιος είναι ο κατάλληλος και αποτελεσματικότερος τρόπος διαπαιδαγώγησης.


• Πρώτος σταθμός σε αυτήν την πορεία θα είναι το σχολείο και η συμπεριφορά του εφήβου μέσα σε αυτό. Θα εξετάσουμε την επίδραση των αλλαγών της εφηβείας στην επίδοση και πρόοδό του αλλά και στον τρόπο σκέψεώς του για το μέλλον. Θα σχεδιάσουμε ένα διάγραμμα συμπεριφοράς ώστε οι γονείς να συμβάλουν θετικά και αποτελεσματικά στον αγώνα του εφήβου για μάθηση και πρόοδο αλλά και στον σχεδιασμό ενός επιτυχημένου μέλλοντος.


• Μέρος της κοινωνικοποίησης του παιδιού αποτελούν οι σχέσεις που αναπτύσσει με τους άλλους αλλά και με το άλλο φύλο. Τι ρόλο παίζει αυτή η περίοδος της ζωής του στην δημιουργία σχέσεων, στα πρώτα ερωτικά σκιρτήματα, στην σεξουαλικότητα. Συμβουλεύουμε τους γονείς για μια εποικοδομητική, για την ζωή του εφήβου, στάση απέναντι σε όλα αυτά.


• Πώς μπορεί η οικογένεια να γίνει αρωγός στην προσπάθεια του εφήβου για ένα όσο το δυνατόν ομαλότερο πέρασμα στην ενηλικίωση. Βλέπουμε μαζί με τους γονείς αν τελικά και τι ρόλο παίζουν τα όρια, τα ιδανικά και τα πιστεύω της κάθε οικογένειας στην ενηλικίωση; Πως μπορεί η σχέση εφήβου – γονέων να μην σημαίνει απαραίτητα σύγκρουση αλλά αντίθετα μια δυναμική σχέση που θα συμβάλει στην διαμόρφωση ενός μελλοντικού ενεργού κοινωνικού ατόμου.


• Πολλοί χαρακτηρίζουν τον έφηβο ευάλωτο απέναντι σε επικίνδυνες για την ακεραιότητα του προκλήσεις λόγω έλλειψης ή παράβλεψης της αίσθησης του κινδύνου. Ο φόβος χρήσης ουσιών, η συμμετοχή σε περιθωριακές ομάδες, το ξέσπασμα όλης της εσωτερικής πάλης με τρόπους που θα τον/την βλάψουν αποτελούν βραχνάς για τους σύγχρονους γονείς. Συμβουλεύουμε λοιπόν πως θα προφυλάξουν το παιδί τους από αυτούς τους κινδύνους ή πως θα τους αντιμετωπίσουν αν ήδη είναι μέσα στην ζωή του παιδιού τους.


Ημερομηνία Διεξαγωγής: 4 Απριλίου, 11 Απριλίου, 18 Απριλίου 2008
Ώρα: 19:30 – 21:30

Κόστος συμμετοχής: 60€

 

 

Ενημερωθείτε για
< Επιστροφή