Ενημερωθείτε για

Διήμερο Βιωματικό Σεμινάριο Μεταγνωστικές στρατηγικές και μεταγνωστική ενημερότητα: Τεχνικές αντιμετώπισης δυσκολιών παραγωγής γραπτού λόγου και κατανόησηςΔιήμερο Βιωματικό Σεμινάριο Μεταγνωστικές στρατηγικές και μεταγνωστική ενημερότητα: Τεχνικές αντιμετώπισης δυσκολιών παραγωγής γραπτού λόγου και κατανόησης

Εισηγήτρια: Μαρία Ράλλη, Ειδική Παιδαγωγός ΜΑ. PhD

 

Αποφοίτησε από την παιδαγωγική σχολή του ΑΠΘ. Στην συνέχεια, εξειδικεύτηκε στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Brunel University της Αγγλίας, όπου έλαβε το μεταπτυχιακό της δίπλωμα. Είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η διδακτορική διατριβή της είναι στις Επιστήμες Αγωγής με ειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθησιακών δυσκολιών γραπτού λόγου και τη χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας.
Έχει συμμετάσχει, ως εισηγήτρια, σε συνέδρια τόσο στο εξωτερικό, όσο και στον Ελλαδικό χώρο. Έχει συμμετάσχει σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων αναφορικά με την “Εφαρμογή της τεχνολογίας στην εκπαίδευση” και την “Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών”.


Είναι συγγραφέας δυο εξειδικευμένων εκπαιδευτικών υλικών στην καλλιέργεια των μεταγνωστικών δεξιοτήτων με τίτλους: «Οι μικροί συγγραφείς 1» και τα «Φλύαρα μολύβια». Είναι μέλος της ομάδας παιδαγωγικού σχεδιασμού του εκπαιδευτικού λογισμικού «Η Χώρα των Λενού» που απευθύνεται σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Έχει σχεδιάσει το πολυμεσικό εκπαιδευτικό περιβάλλον με τίτλο «Δάφνη» (υπο έκδοση) το οποίο στοχεύει στη βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητας και της δεξιότητας συγγραφής κειμένων σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.


Το παρόν βιωματικό σεμινάριο, διάρκειας 10 ωρών, απευθύνεται σε ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές, ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης, καθώς και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές των αντίστοιχων ειδικοτήτων.
Στόχος του 2ημερου σεμιναρίου είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες: τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για να σχεδιάσουν και να πραγματοποιήσουν θεραπευτικές παρεμβάσεις σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες γραπτού λόγου.


Αποτελείται από τρείς ενότητες:


I. Θεωρητικό υπόβαθρο
Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2014 – Ώρα 10:00 π.μ – 1:00 μ.μ

• Μεταγνώση και μαθησιακές δυσκολίες κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου.
• Ο ρόλος των μεταγνωστικών στρατηγικών και της μεταγνωστικής ενημερότητας στις μαθησιακές δυσκολίες κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου
• Ανασκόπηση & ανάλυση της διεθνούς βιβλιογραφίας
• Ανάθεση Εργασιών

II. Πρακτικό υπόβαθρο
Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2014 – Ώρα 10:00 π.μ – 1:30 μ.μ

• Παρουσίαση των εργασιών
• Μελέτη περίπτωσης
• Σχεδιασμός προγράμματος παρέμβασης

III. Βιωματικό εργαστήριο
Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2014 – Ώρα 2:30 μ.μ. – 6:00 μ. μ

• Διδασκαλία μεταγνωστικών στρατηγικών σε ομαδοσυνεργατικά πλαίσια - Ανάθεση ρόλων σε ανομοιογενείς ομάδες μαθητών
• Ο συντονιστικός ρόλος του θεραπευτή και η σημασία της φθίνουσας καθοδήγησης όπου οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε δραστηριότητες που αφορούν στις προ-συγγραφικές (planning), συγγραφικές (drafting), μετα-συγγραφικές (revising) φάσεις του γραπτού λόγου και σε ασκήσεις role playing.

 Επιστημονική Επιμέλεια - Εισηγήτρια
Μαρία Ράλλη - Ειδική Παιδαγωγός MA Special Educational Needs - PhD στις Επιστήμες Αγωγής -Μαθησιακές Δυσκολίες Παραγωγής Γραπτού Λόγου.
Θα δοθούν σημειώσεις και βιβλιογραφία
Στην εγγραφή σας συμπεριλαμβάνεται και το πακέτο με τα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά υλικά. “ Μικροί Συγγραφείς 1” και “Tα φλύαρα μολύβια”.
Κόστος Σεμιναρίου: 130 ευρώ

 

 


 

 

Ενημερωθείτε για
< Επιστροφή