Ενημερωθείτε για

Διαταραχή της Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητας(ΔΕΠ-Υ)Διαταραχή της Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητας(ΔΕΠ-Υ)

Εισηγήτρια: Σταυρούλα Σιαπάτη, Ψυχολόγος - Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Θεωρητικό Μέρος
Διάρκεια:
14 ώρες


Πρακτικό Μέρος
Διάρκεια:
12 ώρες


Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται στο χώρο σεμιναρίων του Κέντρου Ειδικής Διαπαιδαγώγησης "ΕΥΡΥΜΑΘΕΙΑ" στο Ηράκλειο Αττικής.


Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε 10 συναντήσεις:


• 1 συνάντηση των 4 ωρών
• 3 συναντήσεις των 5 ωρών
• 6 συναντήσεις των 2 ωρών


Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν τις ακόλουθες ημερομηνίες:


• Σάββατο: 18/10/2008, Ώρες: 11:00 π.μ-15:00 μ.μ
• Σάββατο: 22/11/2008, Ώρες: 10:00 π.μ-15:00 μ.μ
• Σάββατο: 13/12/2008, Ώρες: 10:00 π.μ-15:00 μ.μ
• Σάββατο: 10/01/2009, Ώρες:11:00 π.μ-13:00 μ.μ
• Σάββατο: 21/02/2009,Ώρες: 11:00 π.μ-13:00 μ.μ
• Σάββατο: 28/03/2009,Ώρες: 11:00 π.μ-13:00 μ.μ
• Σάββατο: 11/04/2009,Ώρες: 11:00 π.μ-13:00 μ.μ
• Σάββατο: 23/05/2009,Ώρες: 11:00 π.μ-13:00 μ.μ
• Σάββατο: 20/06/2009,Ώρες: 11:00 π.μ-13:00 μ.μ

 

Το πρόγραμμα είναι σε εξέλιξη. Δυνατότητα εγγραφής μέχρι τις 20/11/2008.

 

Στο θεωρητικό μέρος θα αναπτυχθούν οι εξής ενότητες:


Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ


Ιστορική αναδρομή του όρου - Περιγραφή του συνδρόμου ΔΕΠ-Υ - Διάγνωση της ΔΕΠ-Υ.
Στην ενότητα αυτή επιχειρούνται μια σύντομη επισκόπηση του ιστορικού της ΔΕΠ-Υ, περιγράφονται αναλυτικά τα κύρια συμπτώματα του συνδρόμου και εξετάζονται ζητήματα που αφορούν στη διάγνωση της διαταραχής.
Μετά την παρουσίαση του θέματος θα ακολουθήσει συζήτηση.Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ


Επιδημιολογία της ΔΕΠ-Υ – Αιτιολογία της ΔΕΠ-Υ
Στην ενότητα αυτή παρατίθενται τα συμπεράσματα ερευνητικών εργασιών που μελετούν την εικόνα της ΔΕΠ-Υ στα διάφορα αναπτυξιακά στάδια (βρεφική ηλικία έως και ενήλικη ζωή) και παρουσιάζονται επίσης και ερευνητικά δεδομένα που αφορούν στην επιδημιολογία της διαταραχής.
Ως προς την αιτιολογία της διαταραχής αυτής παρατίθεται ερευνητικά δεδομένα, που περιλαμβάνουν ενός αιώνα κλινικές και επιστημονικές δημοσιεύσεις, σχετικά με τους βιολογικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, υπεύθυνους για την εκδήλωση της διαταραχής.
Μετά την παρουσίαση του θέματος θα ακολουθήσει συζήτηση.

 


Γ’ ΕΝΟΤΗΤΑ


Βασικά θεωρητικά μοντέλα της ΔΕΠ-Υ
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τρία βασικά θεωρητικά μοντέλα: το γνωστικό, το ψυχαναλυτικό και το συστημικό.
Μετά την παρουσίαση του θέματος θα ακολουθήσει συζήτηση.Δ’ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΕΠ-Υ και ΣυννοσηρότηταΣτην ενότητα αυτή δίνεται εξήγηση του όρου "συννοσηρότητα" και παρουσιάζεται αναλυτικά το θέμα της συννοσηρότητας με άλλες ψυχικές διαταραχές, που συναντάται συχνά στις περιπτώσεις των παιδιών και εφήβων με ΔΕΠ-Υ.
Μετά την παρουσίαση του θέματος θα ακολουθήσει συζήτηση.Ε' ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχολική επίδοση παιδιών και εφήβων με ΔΕΠ-ΥΣτην ενότητα αυτή εξετάζονται με βάση τη σχετική βιβλιογραφία, η σχέση των συμπτωμάτων της ΔΕΠ-Υ με τη σχολική επίδοση των παιδιών και εφήβων.
Μετά την παρουσίαση του θέματος θα ακολουθήσει συζήτηση.ΣΤ' ΕΝΟΤΗΤΑ: Κοινωνική Λειτουργικότητα παιδιών και εφήβων με ΔΕΠ-ΥΣτην ενότητα αυτή των παιδιών και εφήβων με ΔΕΠ-Υ θα συζητηθούν διεξοδικά οι επιπτώσεις που έχει η ΔΕΠ-Υ στην κοινωνική λειτουργικότητα των παιδιών, όπως αυτή εκδηλώνεται, τόσο στις σχέσεις τους μέσα στην οικογένεια, όσο και στις διαπροσωπικές τους σχέσεις με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.
Μετά την παρουσίαση του θέματος θα ακολουθήσει συζήτηση.


Στο Πρακτικό Μέρος θα αναπτυχθούν ειδικότερα θέματα που αφορούν την αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ και τις βασικές θεραπευτικές προσεγγίσεις της διαταραχής. Επίσης, θα παρουσιαστούν τα ερευνητικά δεδομένα, τα οποία προέκυψαν από την πρόσφατη μελέτη, που διεξήχθη στην Ελλάδα σε παιδιά με ΔΕΠ-Υ.


Η συμμετοχή στις ενότητες του Θεωρητικού Μέρους δεν συνεπάγεται την υποχρεωτική συμμετοχή στις ενότητες του Πρακτικού Μέρους.


Αντίθετα, απαραίτητη προϋπόθεση της παρακολούθησης των ενοτήτων του Πρακτικού Μέρους αποτελεί η παρακολούθηση των ενοτήτων του Θεωρητικού Μέρους.


Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ειδικούς ψυχικής υγείας, φοιτητές σχετικών σχολών και σε γονείς.


Στο σεμινάριο γίνεται χρήση οπτικο-ακουστικού υλικού και στο κόστος του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 

  •  Υλικό, βασισμένο στη σχετική διεθνή βιβλιογραφία, που θα αφορά μεθόδους αντιμετώπισης της ΔΕΠ-Υ σε παιδιά και εφήβους. Το υλικό αυτό μπορεί να συμβουλευτεί ο εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ο ειδικός της ψυχικής υγείας, που ασχολείται με τη φροντίδα των παιδιών με ΔΕΠ-Υ
  •  Δημοσιευμένα άρθρα από την ξένη βιβλιογραφία που αφορούν την ΔΕΠ-Υ
  •  Βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου
  • Καφές κατά τα διαλείμματα.

 

Κόστος συμμετοχής στο Θεωρητικό μέρος
Εκπαιδευτικοί & Ειδικοί Ψυχικής Υγείας: 250€
Φοιτητές & Γονείς: 200€


Κόστος συμμετοχής στο Πρακτικό μέρος
Εκπαιδευτικοί & Ειδικοί Ψυχικής Υγείας: 500€
Φοιτητές & Γονείς: 400€

 

 

Ενημερωθείτε για
< Επιστροφή