Ενημερωθείτε για

Δυσλεξία - Μαθησιακές Δυσκολίες. Κατάρτιση προγράμματος παρέμβασηςΔυσλεξία - Μαθησιακές Δυσκολίες. Κατάρτιση προγράμματος παρέμβασης

Εκπαιδεύτρια: Καλλιόπη Παπουτσάκη, Διδάκτωρ Ειδικής Παιδαγωγικής


Εισαγωγικά


Οι μαθησιακές δυσκολίες απασχολούν ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Η αποτελεσματική διδασκαλία των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες προϋποθέτει τη θεωρητική κατάρτιση των ατόμων που ασχολούνται με μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Η μη έγκαιρη αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών ή η έλλειψη κατάλληλων χειρισμών για την αντιμετώπισή τους, έχει σαν αποτέλεσμα τη διαιώνιση του προβλήματος στην εφηβεία και στην υπόλοιπη ζωή τους. Συνήθως, οι μαθησιακές δυσκολίες συνυπάρχουν με συναισθηματικά και κοινωνικά προβλήματα, αυξημένο άγχος, μειωμένη αυτοεκτίμηση, έλλειψη κινήτρων και προβλήματα στις κοινωνικές σχέσεις των παιδιών.


Στόχος του σεμιναρίου


Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα που ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν με μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Η ενημέρωσή του για την έννοια και τη φύση των μαθησιακών δυσκολιών, την έγκαιρη διάγνωση και την εκπαιδευτική αξιολόγηση, θα βοηθήσει αυτούς στην κατάρτιση εξατομικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης.
Μεθοδολογία
Στα πλαίσια του επιμορφωτικού σεμιναρίου, αναλύεται η έννοια και η φύση του προβλήματος, βασικά χαρακτηριστικά των παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, περιγραφή των μαθησιακών δυσκολιών, αναφορά σε ψυχομετρικές δοκιμασίες οι οποίες βοηθούν στην εκτίμησή τους, αξιολόγηση και ανάπτυξη εξατομικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης. Στο σεμινάριο θα δοθεί έμφαση στην επεξεργασία προσωπικών εμπειριών και βιωμάτων.


Περιεχόμενα του σεμιναρίου


• Η σύγχρονη έννοια των μαθησιακών δυσκολιών. Εντοπισμός και ανάλυση των βασικών σημείων των επικρατέστερων ορισμών.
• Χαρακτηριστικά των μαθησιακών δυσκολιών.
• Αναφορά στα είδη των μαθησιακών δυσκολιών και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους
• Τρόποι έγκαιρου εντοπισμού του προβλήματος.
• Τρόποι αξιολόγησης των μαθησιακών δυσκολιών
• Ψυχομετρικά εργαλεία για την διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών.
• Κατάρτιση προγραμμάτων παρέμβασης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των μ.δ.
• Μελέτη περιπτώσεων -Αξιολόγηση και παρέμβαση
• Συζήτηση και αναφορά σε παραδείγματα
• Ψυχολογικές επιπτώσεις των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες-Τρόποι υποστήριξης μαθητών και γονέων.

 

Θα δοθούν σημειώσεις και βιβλιογραφία
Διάρκεια: 12 ώρες
Σάββατο 9/11/2013, Ώρες: 10:00π.μ.-4:00μ.μ.
Κυριακή 10/11/2013, Ώρες: 10:00π.μ.-4:00μ.μ.
Κόστος συμμετοχής:
Για Εκπαιδευτικούς & Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας: 130€
Για Φοιτητές, μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Γονείς: 100€

Στο παρελθόν έχει πραγματοποιηθεί στις: *5-04-2008, 6-04-2008
*8-11-2008, 9-11-2008
*17-10-2009, 18-10-2009
*21-02-2009, 22-02-2009
*20-11-2010, 21-11-2010
*22-10-2011, 23-10-2011
*10-03-2012, 11-03-2012
*17-11-2012, 18-11-2012
*13-04-2013, 14-04-2013
*9-11-2013, 10-11-2013
 

 

Ενημερωθείτε για
< Επιστροφή