Ενημερωθείτε για
evrymathia

Εισαγωγή στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων: Επιμορφωτικό σεμινάριο προετοιμασίας υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.Εισαγωγή στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων: Επιμορφωτικό σεμινάριο προετοιμασίας υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

 

Σκοπός του προγράμματος

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η προετοιμασία των υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης για τις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
α) το θεωρητικό μέρος, το οποίο εστιάζει στις κυριότερες διδακτικές ενότητες της τράπεζας θεμάτων και 
β) το πρακτικό μέρος, το οποίο εστιάζει στην προετοιμασία των υποψηφίων για το σχεδιασμό της μικροδιδασκαλίας, η οποία αποτελεί το δεύτερο μέρος της εξέτασης.

 

Ειδικότερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 

Α) Την προετοιμασία των υποψηφίων σε σημαντικές θεωρητικές ενότητες και την ανάπτυξη βασικών ενοτήτων της Τράπεζας Θεμάτων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
Β) Την εκπαίδευση των εκπαιδευομένων με σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση της μικροδιδασκαλίας. Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν, να παρουσιάσουν και να λάβουν ανατροφοδότηση στη διδασκαλία που θα παρουσιάσουν στις εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Αναλυτικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 


Θεωρητικό μέρος: Ενδεικτικές θεματικές που θα αναπτυχθούν:
• Ομάδα Εκπαιδευομένων - Ομάδες στόχοι
• Δυναμική Ομάδας
• Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
• Εκπαιδευτικές μέθοδοι – Τεχνικές – Εκπαιδευτική διεργασία
• Εκπαιδευτικό υλικό - Εποπτικά μέσα – Χώρος
• Αυτοαξιολόγηση

 

Πρακτικό μέρος: Σχεδιασμός μικροδιδασκαλίας 
• Βασικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού μιας μικροδιδασκαλίας

 

 

Χρονική Διάρκεια 
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί σε δύο ημέρες και θα ολοκληρωθεί σε 10 διδακτικές ώρες, οι οποίες θα κατανεμηθούν ως εξής:

 

1ο συνάντηση: 5 ώρες (23/1/2016)
Θεωρητικό μέρος και Πρακτικό μέρος: 
• Ανάπτυξη των βασικών ενοτήτων της Τράπεζας Θεμάτων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
• Σχεδιασμός και ανάπτυξη προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 
• Μεθοδολογία, αρχές, μέσα και τεχνικές διδασκαλίας στην Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 
• Τρόποι σχεδιασμού και ανάπτυξης μικροδιδασκαλιών.
• Παραδείγματα μικροδιδασκαλιών-Παρουσίαση Καλών Πρακτικών. 
• Προετοιμασία για τη συνέντευξη που αποτελεί το 2ο μέρος της εξέτασης στις Εξετάσεις Πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε συνδυασμό με τη μικροδιδασκαλία.
• Προετοιμασία για το σχεδιασμό των μικροδιδασκαλιών

 

2ο συνάντηση: 5 ώρες (24/1/2016)
• Ολοκλήρωση του θεωρητικού μέρους
• Διεξαγωγή των μικροδιδασκαλιών
Προσομοίωση και αξιολόγηση των μικροδιδασκαλιών που θα σχεδιάσουν και θα παρουσιάσουν οι εκπαιδευόμενοι. Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα στο διάστημα να σχεδιάσουν μια μικροδιδασκαλία στο διδακτικό τους αντικείμενο με στόχο να παρουσιασθεί στη ομάδα και να δεχθούν ανατροφοδοτικά σχόλια. Οι υποψήφιοι που θα λάβουν μέρος στις Εξετάσεις Πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα σχεδιάσουν τη μικροδιδασκαλία που θα παρουσιάσουν στις εξετάσεις.

 

Σε ποιους απευθύνεται:

 

• Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων φορέων όπως ΙΕΚ, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Φορείς Άτυπης Μάθησης, Κολεγίων κ.ά., οι οποίοι προετοιμάζονται να λάβουν μέρος στις εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. 
• Επιπλέον, το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε εκπαιδευτή ενηλίκων, εκπαιδευτή εκπαιδευτών, εισηγητές σεμιναρίων που επιθυμεί να αναπτύξει θεωρητικές και πρακτικές δεξιότητες στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, να ενισχύσει το βιογραφικό του και να αναπτύξει τις απαραίτητες ικανότητες για ανάπτυξη μικροδιδασκαλιών.

 

 

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης

 

 

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί από τη Δρ. Κ. Παπουτσάκη. Η επιμορφώτρια είναι πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών Ενηλίκων, με διδακτορικό στην Ειδική Παιδαγωγική και μεταπτυχιακές σπουδές στην τυπική εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Επιπλέον, έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων για Εκπαίδευση Ενηλίκων και έχει μακρόχρονη εμπειρία στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση. Συνεργάζεται με επιμορφωτικούς φορείς και με Πανεπιστημιακά ιδρύματα για διδασκαλία και διεξαγωγή σχετικών σεμιναρίων.

 

 

Διάρκεια: 10 ώρες

 

 

Ημερομηνία Διεξαγωγής:

 

Σάββατο 23/1/2016, Ώρες: 10.00 πμ. – 3.00 μ.μ
Κυριακή 24/1/2016, Ώρες: 10.00 πμ. – 3.00 μ.μ

 

 

Κόστος συμμετοχής: 70€ +Φ.Π.Α
Οι τιμές σε έκδοση οποιουδήποτε παραστατικού( απόδειξη, τιμολόγιο)επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 23%
*Σε περίπτωση κατάθεσης μέσω e-banking επιβαρύνεστε με 3,00 ευρώ επιπλέον που μας χρεώνει η ίδια η τράπεζα, ως έξοδα.

 

 

Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής έως 15 Ιανουαρίου 2016

 

 

Τόπος διεξαγωγής: ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΥΜΑΘΕΙΑ 
Αυγής 55 & Μπιζανίου 1, Ν. Ηράκλειο (ισόγειο)

 

 

Στο κόστος του σεμιναρίου περιλαμβάνονται: 
• Βεβαίωση παρακολούθησης
• Καφέ και σνακ στα διαλείμματα

 

 

Διαδικασία εγγραφής 
• Υποβολή των στοιχείων σας στον ειδικό χώρο της ιστοσελίδας μας (http://www.efmathia.gr/ell/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/) ή τηλεφωνική επικοινωνία με το Κέντρο ΕΥΡΥΜΑΘΕΙΑ στο τηλέφωνο 210 2814378 ώρες 15.30 – 21.30 ή μέσω facebook:www.facebook.com/evrymathia
• Επιβεβαίωση κράτησης από την γραμματέα του ΕΥΡΥΜΑΘΕΙΑ, μέσω email (www.evrymathia.com.gr) ή τηλεφωνικώς
• Εφόσον έχει επιβεβαιωθεί η κράτηση θέσης καταθέτετε το αντίστοιχο ποσό του κόστους συμμετοχής με τους τρόπους που αναγράφονται στον τρόπο πληρωμής

 

 

Τρόπος πληρωμής
Η κράτηση της θέσης για το σεμινάριο εξασφαλίζεται με την ονομαστική κατάθεση του αντιστοίχου ποσού στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

 

EUROBANK: 0026.0456.55.0200017341 (δικαιούχος Μαρία Σταθάκου)

 

Ακυρώσεις εγγραφών δεν γίνονται δεκτές. Δεκτές γίνονται αντικαταστάσεις ονομάτων.

 

Οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Ενημερωθείτε για
< Επιστροφή