Ενημερωθείτε για
evrymathia

Τροποποίηση προβληματικής συμπεριφοράςΤροποποίηση προβληματικής συμπεριφοράς

Εισηγήτρια: Σοφία Κρητικού, Ψυχολόγος, Εκπαιδεύτρια ειδικής αγωγής, μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.


Απευθύνεται σε: εκπαιδευτικούς, γονείς, φοιτητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές στην εκπαίδευση


Αριθμός συμμετεχόντων: έως 15 άτομα


Περιεχόμενο:


Ενότητα 1:Ανάλυση προβληματικής συμπεριφοράς ( 6 ώρες)
Ενότητα 2:Αποτελεσματική στοχοθεσία (3 ώρες)
Ενότητα 3: Εκπαιδευτικές μέθοδοι ( 6 ώρες )


Στόχοι:


Με τη λήξη του σεμιναρίου, οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να μπορούν
• να αναλύουν και να κατανοούν τη προβληματική συμπεριφορά παιδιών (όπως ανυπακοή, επιθετικότητα) στο σχολικό και οικογενειακό τους περιβάλλον
• να κατονομάζουν τα χαρακτηριστικά της σωστής διατύπωσης εκπαιδευτικών στόχων
• να θέτουν στόχουςνα απαριθμούν μια σειρά εκπαιδευτικών μεθόδων παρέμβασης ( time-out, υπερδιόρθωση, κόστος αντίδρασης, απόσβεση και εκμηδένιση, μίμηση μοντέλου, εκπαιδευτικό συμβόλαιο, πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης κ.α)
• να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε μεθόδου
• να επιλέγουν την κατάλληλη μέθοδο για την δική τους περίπτωση
• να παρεμβαίνουν αποτελεσματικά


Στο σεμινάριο, χρησιμοποιούνται ενεργητικές, συμμετοχικές τεχνικές διδασκαλίας, κατάλληλες για εκπαίδευση ενηλίκων, όπως εργασία σε ομάδες, μελέτη περίπτωσης, παιχνίδι ρόλων, καταιγισμός ιδεών κ.α. Τα παραδείγματα αντλούνται από την καθημερινότητα και τις εμπειρίες των εκπαιδευομένων. Επιδίωξη μας είναι -εκτός της παροχής γνώσεων και δεξιοτήτων- να ενδυναμωθεί το συναίσθημα των εκπαιδευομένων ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν σε δύσκολες καταστάσεις, σεβόμενοι την προσωπικότητα των παιδιών, με την ελάχιστη προσωπική τους καταπόνηση, ακολουθώντας σωστές παιδαγωγικές μεθόδους.


Θα δοθούν σημειώσεις και βιβλιογραφία

Διάρκεια: 15 ώρες (3 πεντάωρες συναντήσεις)
Σάββατο 23/10/2010, Ώρες: 10:00 π.μ-3:00 μ.μ
Κυριακή 24/10/2010, Ώρες: 10:00 π.μ-3:00 μ.μ
Σάββατο 06/11/2010, Ώρες: 10:00 π.μ-3:00 μ.μ


Κόστος συμμετοχής:

Για Εκπαιδευτικούς & Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας: 200€
Για γονείς, φοιτητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές: 150€


Το σεμινάριο έχει πραγματοποιηθεί στο παρελθόν στις:
* 7/11/2009 και 8/11/2009,
*14/11/2009, 15/11/2009 και 21/11/2009


 

 

Ενημερωθείτε για
< Επιστροφή