Ενημερωθείτε για

Διαδικασία συνταγογράφησης θεραπειών και ασφαλιστικής κάλυψης συνεδριών από ΕΟΠΠΥ Έπειτα από κάθε διαδικασία αξιολόγησης κατόπιν ραντεβού στο Κέντρο μας, η επιστημονικά υπεύθυνη θα συζητήσει επιπλέον μαζί σας, για τις πιθανές κατευθύνσεις που μπορεί να επιλέξετε ως γονέας για το παιδί σας σχετικά με την απόδοση της δαπάνης των θεραπειών. 

 

 

 

Οι γονείς ενημερώνονται εάν είναι αναγκαία μία εξέταση από δημόσιο φορέα (Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα) ή ιδιώτη ιατρό (Παιδοψυχίατρο, Αναπτυξιολόγο κλπ) . Οι φορείς αυτοί είναι και αρμόδιοι για την έκδοση ιατρικής γνωμάτευσης που αναφέρει το είδος και τον αριθμό των θεραπειών.

 

 

 

Η γνωμάτευση – αξιολόγηση είτε από δημόσιο είτε από ιδιωτικό φορέα είναι σημαντική τόσο για την ασφαλιστική κάλυψη των δαπανών, όσο και στη δημιουργία ολοκληρωμένης εικόνας ως προς τις δυσκολίες που μπορεί να εμφανίζονται, πριν την επιλογή του κατάλληλου θεραπευτικού προγράμματος.

 Αφού εγκριθεί η ιατρική γνωμάτευση θεωρημένη από τον κατάλληλο φορέα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις θεραπείες που αναγράφονται σε συνεννόηση με την υπεύθυνη του Κέντρου μας και τους κατάλληλους ειδικούς θεραπευτές. 

 

Δικαιολογητικά για την απόδοση των δαπανών

 

Τα παραστατικά που ζητούνται από τον φορέα υγείας είναι τα   εξής:

 

Απόδειξη παροχής υπηρεσιών από τον ιδιώτη επαγγελματία ή νόμιμο κέντρο με το είδος της θεραπείας και τον αριθμό των θεραπειών.

 

Βεβαίωση θεραπειών εκτέλεσης των συνεδριών.

 

Βεβαίωση δραστηριοτήτων επιχείρησης.

 

Φωτοτυπία λογαριασμού τραπέζης που θέλετε να κατατεθούν τα χρήματα των θεραπειών που σας αναλογούν σύμφωνα με την γνωμάτευση.

 

 

 

Προσοχή:

 

Από το 2021, οι γονείς των παιδιών μπορούν πλέον να καταθέτουν ηλεκτρονικά τα παραστατικά που τους ζητούνται στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΥ (ατομικά αιτήματα ειδικής αγωγής). 

Ενημερωθείτε για
< Επιστροφή