Ενημερωθείτε για

ΔυσλεξίαΕκτιμάται ότι μεταξύ 5-10% του πληθυσμού έχει δυσλεξία, αλλά αυτός ο αριθμός μπορεί επίσης να είναι τόσο υψηλός όπως 17%. Δυσλεξία συναντάται σε όλο τον κόσμο, και σε όλες τις κοινωνικοοικονομικές ομάδες και σε όλα τα έθνη.

Ο χαλαρός ορισμός της δυσλεξίας είναι η αναπηρία ανάγνωσης. Ειδικοί ορισμοί για τη δυσλεξία ποικίλλουν ανάλογα με τους κλάδους. Εκείνοι στην ιατρική καθορίζουν τη δυσλεξία ως μια κατάσταση που προκύπτει από αιτίες νευρολογικές, ενηλικίωσης, και από άλλα γενετικά αίτια, ενώ εκείνοι στην ψυχολογία περιγράφουν την δυσλεξία, με βάση τα συγκεκριμένα προβλήματα ανάγνωσης χωρίς να δώσουν καμία αναφορά στα αίτια. Όλες οι ειδικότητες θα μπορούσε πιθανότατα να συμφωνούν ότι η δυσλεξία αποδεικνύεται από πρόσωπα που ενώ έχουν φυσιολογική πνευματική ικανότητα, δεν έχουν μάθει να διαβάζουν παρά την έκθεση σε επαρκή εκπαίδευση.

Τι είναι δυσλεξία;

Η δυσλεξία δεν αποτελεί εμπόδιο για την επιτυχία που δεν μπορούν να ξεπεραστεί, άλλωστε μερικές φορές οι δυσκολίες μας βοηθούν μερικές φορές να βρούμε τον δικό μας δρόμο μας προς την επιτυχία. Οι δυσκολίες μας «αναγκάζουν» να ψάξουμε για νέες μεθόδους, τρόπους αντιμετώπισης των περιορισμών μας. Η δυσλεξία είναι μια αναπηρία που έχει επηρεάσει πολλούς από τους μεγαλύτερους και πιο έξυπνους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν τεράστια συμβολή στην ανάπτυξη της επιστήμης, της τέχνης και της ιατρικής συμπεριλαμβανομένων διάσημων καλλιτεχνών, σχεδιαστών, αρχιτεκτόνων, συγγραφέων, αθλητών, δικηγορών, γιατρών, επιστήμονες, πολιτικών και επιχειρηματιών. Είναι η καλύτερη απόδειξη ότι η επιτυχία είναι εφικτή, και αυτή μπορεί να επιτευχθεί με υπομονή και συστηματική δουλειά, με την υποστήριξη των ταλέντων, των ενδιαφερόντων και των κλίσεων του ατόμου.

Η δυσλεξία είναι σίγουρα ένα μεγάλο εμπόδιο, πχ οι δυσλεκτικοί έχουν συχνά προβλήματα με την ορθογραφία, να θυμούνται τα κείμενα, και τα μάτια τους δεν αναγνωρίζουν τις λέξεις παρά βλέπουν μόνο εικόνες. Δυσλεκτικά παιδιά συχνά δεν μπορούν να αναπαραγάγουν τη ούτε απλές δομές μιας κατασκευής, αλλά παρόλα αυτά είναι ικανοί να δημιουργήσουν μόνοι τους πολύ πιο περιπλοκές κατασκευές.

Ο όρος δυσλεξίασημαίνει απλά δυσκολία με τις λέξεις. Ο όρος "δυσλεξία" επινοήθηκε πάνω από εκατό χρόνια πριν. Με τα χρόνια έχει οριστεί με διάφορους διαφορετικούς τρόπους. Όπως χρησιμοποιείται εδώ, «δυσλεξία» αναφέρεται σε ευφυή παιδιά και ενήλικες που δεν έχουν σωματικούς περιορισμούς ή συναισθηματικά προβλήματα, αλλά οι οποίοι, παρά τη συμβατική εμπειρία στην τάξη, δεν μαθαίνουν να διαβάζουν, να γράφουν, συλλαβίζουν και να κατανοήσουν, όπως αναμενόταν. Αυτά τα παιδιά, εκτός αν λάβουν την κατάλληλη εκπαίδευση, θα γίνουν ενήλικες των οποίων η ανάγνωση και οι σχετικές γλωσσικές δεξιότητες θα είναι σημαντικά μικρότερες κάτω από τη γενική νοημοσύνη τους και των δυνατοτήτων τους. Η Δυσλεξία έχει διάφορους ορισμούς και περιγραφές, αλλά ορίζεται γενικά ως μια μαθησιακή δυσκολία που επηρεάζει τις δεξιότητες που εμπλέκονται στην ακριβή και άπταιστη ανάγνωση λέξεων και την ορθογραφία.  Λόγω της διαφοράς στην οργάνωση του εγκεφάλου, τα άτομα με δυσλεξία θα επεξεργαστούν τη γλώσσα σε διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου τους.Η δυσλεξία μπορεί να γίνει εμπόδιο στην ικανότητα να μάθουν να διαβάζουν, να γράφουν, και έτσι να έχουν λιγότερες κοινωνικό-πολιτιστικές ευκαιρίες. Ο δυσλεξικός εγκέφαλος διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα σε δεξιότητες ειδικά για τη δεξιά πλευρά του εγκεφάλου, όπως η δημιουργικότητα, οπτικής αντίληψης, επίλυση προβλημάτων και μηχανικές λειτουργίες.

δυσλεξία                                         δυσλεξία                                                          δισλεξία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

< Επιστροφή